A Fővárosi Törvényszéken és a területén működő bíróságokon 2012. július 16. napjától 2012.
augusztus 17. napjáig törvénykezési szünet/tárgyalás nélküli időszak lesz.

 A törvénykezési szünet/tárgyalás nélküli időszak alatt a bíróságok a soron kívüli ügyek intézéséhez szükséges  ügyeleti, készenléti szolgálatot szerveznek. A félfogadás változatlan feltételek mellett működik, azonban a kezelőirodák – a  Cégbíróság kivételével, ahol nem tartanak szünetet  – minden  ügyszakban  csökkentett  létszámban  végzik  munkájukat.  A kerületi  bíróságokon  és  a Fővárosi Törvényszéken minden ügyszakban bírói ügyeletet tartanak.

A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának cégirodája és a kezelőiroda változatlan nyitva tartással fogadja az ügyfeleket, míg a Fővárosi Törvényszék épületében működő Információs Szolgálat  atörvénykezési szünet/tárgyalás nélküli időszak alatt zárva tart.