Az alapvető jogok biztosa hivatalból vizsgálja a 2012. augusztus 5-én, Devecseren egy parlamenti párt és több szélsőséges szervezet közös demonstrációja kapcsán tett rendőri intézkedéseket. Szabó Máté figyelemmel kíséri továbbá az Országos Rendőrfőkapitány átfogó tényfeltáró vizsgálatát, amely a Cegléden kialakult konfliktushelyzet körülményeit, a rendőri intézkedések hatékonyságát hivatott feltérképezni.

Az alapvető jogok biztosa számára a 2012. január 1-jétől hatályos ombudsmantörvény fontos célként fogalmazza meg a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportokhoz tartozó személyek jogainak fokozott védelmét. E feladatkörében az ombudsman – a nemzetiségi jogok védelméért felelős helyettes jelzéseire támaszkodva – kiemelt figyelmet fordít a jellemzően halmozott hátrányok között élő, gyakran előítéletek, bűnbakképzés áldozatává váló cigány lakosság alapjogainak érvényesülésére. Az elmúlt hónapban több olyan eseményre is sor került, amelyek azt mutatják: a fokozott védelem és az egyenlő méltóság elve melletti állami kiállás kiemelt jelentőséggel bír.

2012 augusztusában, Devecseren egy parlamenti párt és több nemzeti radikális szervezet közös demonstrációt tartott. A híradások szerint a felvonulás a település romák lakta részein is átvonult, melynek során két személy megsérült. Mivel nem zárható ki, hogy több alapvető joggal összefüggő sérelem történt, az ügyben az ombudsman hivatalból indított vizsgálatot. Augusztus 14-20. közötti napokban pedig Cegléden alakult ki konfliktus a településre érkező, ott „állomásozó” egyenruhás szervezetek és a helyi roma lakosság között. Az ügyben sajtóhíradások szerint az Országos Rendőrfőkapitány átfogó tényfeltáró vizsgálatot kezdeményezett, amelynek lezárása tíz napon belül várható. Szabó Máté figyelemmel kíséri a vizsgálatot, és annak eredményétől függően dönt az esetleges további ombudsmani intézkedésekről.