Az év végi gépjármű felelősségbiztosítási kampányban csak azok az üzembentartók, tulajdonosok élhetnek a január 1-jei biztosítóváltás lehetőségével, akik a kocsit 2010. január 1-je előtt vásárolták, illetve az üzembentartó ez előtt változott – hívta fel a figyelmet honlapján közzétett lakossági tájékoztatójában a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF).

A tájékoztató szerint ha egy 2010. január 1-jét követően vásárolt gépkocsi üzembentartója a meglévő szerződését december 31-i hatállyal mégis felmondja, és helyette új szerződést köt, akkor számítania kell arra, hogy az újonnan kötött szerződése nem lesz érvényes. A PSZÁF példaként felhozza: egy idén augusztus 31-én kötött szerződés esetén 2013. augusztus 30-ra lehet a megállapodást felmondani, és az erről szóló értesítésnek 2013. július 31-ig kell a biztosítóhoz beérkeznie.

A 2012. október 30-án meghirdetett díjtarifa az év közbeni évfordulós szerződések díját nem módosítja január 1-jétől, azokra továbbra is a 2011. október 30-án meghirdetett díjtarifa vonatkozik a biztosítás évfordulójáig, vagy a szerződés esetleges megszűnéséig.

A felügyelet felhívta a figyelmet arra is: a biztosítók a jogszabályi kötöttségek miatt a felmondás beérkezésének határidejét nagyon szigorúan veszik. A szerződés felmondása kizárólag írásban történhet. Az emailben történő felmondást – a fokozott biztonságú elektronikus aláírással aláírt okirat kivételével – a biztosító nem fogadhatja el.

A jövő év január 1-jétől hatályos szabályozás értelmében a biztosítók bármikor díjtarifát hirdethetnek. A díjtarifa a meghirdetéstől számított 60. napot követően lép hatályba, a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződés pedig csak az aktuálisan hatályos díjtarifa szerint köthető meg. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a biztosító a korábban megkötött szerződéseket a biztosítási időszakon belül módosíthatja – jegyzi meg a PSZÁF. Így a 2010. január 1-je előtt kötött – jelenleg az állomány mintegy háromnegyedét kitevő – naptári évfordulós szerződés esetén a jövő évi biztosítási időszakra a 2012. október 30-ig meghirdetett díjtarifát kell alkalmazni. A 2010. január 1-je után megkötött, nem naptári évfordulós szerződések esetén a szerződéskötés időpontjában hatályos díjtarifák alkalmazandók.

Január 1-jétől a biztosítóknak lehetőségük nyílik arra, hogy a szerződés díját – legkésőbb a kockázatviselés kezdetét követő 60 napon belül – utólag módosítsák, ha az üzembentartó a szerződéskötéskor a valóságnak nem megfelelő adatokat közölt, és emiatt a szerződés díja a díjtarifa szerint megállapítandó díjtól eltér.

A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás után baleseti adót kell fizetni. Az adót a szerződést kötő személy vagy szervezet fizeti meg, de a biztosítók állapítják meg, szedik be az ügyfelektől, és utalják tovább az államnak. A biztosító a szerződő által befizetett összegből elsőként a baleseti adót, majd ezt követően a díjat könyveli le. Amennyiben a szerződő a díj és a megállapított adó együttes összegénél kevesebbet fizetett be, a szerződés díjhátralékossá válik, és akár meg is szűnhet – figyelmeztet a PSZÁF.

A lakossági tájékoztató elolvasható a felügyelet honlapján →