A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete mulasztott, amikor nem kísérelte meg feloldani a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségével keletkezett hatásköri vitát. Szabó Máté ombudsman egy panaszügy kapcsán emlékeztetett a két szervezet egyeztetésének törvényi előírására.

A panaszos a Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségében bejelentette, hogy bankkártyával fizetett, és az elfogadóhely alkalmazottja úgy helyezte be a leolvasó készülékbe a kártyáját, hogy az kikerült a látóköréből, és így a PIN kód bevitele előtt nem győződhetett meg az összeg valódiságáról. A Felügyelőség hatáskör hiányában áttette az ügyet a PSZÁF-hoz. A PSZÁF Fogyasztóvédelmi Igazgatósága azonban szintén a hatásköre hiányáról tájékoztatta a panaszost arra hivatkozva, hogy ő csak a magyarországi pénzügyi intézmények, illetve az általuk végezhető pénzügyi tevékenységek felügyeletét látja el. Ezt az álláspontot a PSZÁF elnöke Szabó Máté alapjogi biztosnak megerősítette, azzal, hogy a kifogásolt eset a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség hatáskörébe tartozik. A Felügyelőség igazgatója viszont arról tájékoztatta az ombudsmant, hogy ha a kifogásolt fizetési mód során nem valósult meg többletszámolás, akkor nincs olyan fogyasztóvédelmi rendelkezés, amely alapján a Felügyelőség eljárhatna.

A panaszos ügye az ombudsmani jelentés kiadásáig rendezetlen maradt.

A helyzet azonban csak látszólag megoldhatatlan. Az alapvető jogok biztosa felidézte az esetben érvényes törvényi szabályt: ha több közigazgatási hatóság állapítja meg hatáskörének hiányát, az érdekelt hatóságok kötelesek egymás között megkísérelni a vita eldöntését. Egyeztetést annak a hatóságnak kell kezdeményeznie, amely később állapítja meg a hatáskörének vagy illetékességének hiányát. Amennyiben hatásköri összeütközés miatt az egyeztetés nem vezet eredményre, az eljáró hatóságot, a Fővárosi Ítélőtábla jelöli ki.

Sérült a jogbiztonság, valamint a tisztességes eljáráshoz való jog azzal, hogy a PSZÁF a hatásköre hiányának megállapítását követően nem kísérelte meg az egyeztetést a Felügyelőséggel, illetve nem fordult a Fővárosi Ítélőtáblához az eljáró hatóság kijelölése érdekében – állapította meg az alapvető jogok biztosa. Szabó Máté felkérte a PSZÁF elnökét a hatásköri ütközés feloldását szolgáló folyamat elindítására.

A teljes jelentés elolvasható →