A telekommunikációs adatok megőrzéséről szóló EU-irányelv megvizsgálását kéri az osztrák alkotmánybíróság az Európai Bíróságtól. Az osztrák bírói testület kedden közölte: annak eldöntésére kéri a Luxembourgban működő bíróságot, hogy az uniós irányelv nem sérti-e az EU Alapjogi Chartájának rendelkezését az adatvédelemhez való jogról.

A kérdés a telekommunikációs adatok megőrzését előíró osztrák törvény alkotmányossági felülvizsgálata során merült fel.

Az osztrák alkotmánybíróság a karintiai tartományi kormány, valamint 11 ezer magánszemély közös beadványa alapján vizsgálja a távközlési adatok bűnüldözési célú időleges tárolását előíró osztrák jogszabályt.

Az osztrák alkotmánybírák úgynevezett előzetes döntést kérnek az EU-irányelvet illetően az Európai Bíróságtól. Az előzetes döntéshozatali eljárás eredménye a konkrét ügyben kötelező lesz az osztrák alkotmánybíróságra nézve, de más uniós tagállamok bíróságaira is, amennyiben tartalmilag hasonló kérdésben járnak el.

Az idén április elseje óta hatályos osztrák törvény értelmében a távközlési cégek hat hónapon át kötelesek tárolni az adatokat többek között arról, hogy ügyfeleik mikor, milyen telefonszámot hívtak, kinek küldtek SMS-t vagy elektronikus levelet. A hívások és üzenetek tartalmát nem rögzítik. Az adattárolás célja a nyomozás megkönnyítése olyan bűnügyekben, amelyekben legkevesebb egy év börtönbüntetés szabható ki a gyanúsítottakra. Az ügyészség minden esetben bírósági engedély alapján kérheti be az adatokat a cégektől.

Az Európai Unió 2006-ban, a New York-i, madridi és londoni terrortámadások nyomán írta elő a tagállamoknak az adattárolási kötelezettséget. Az EU irányelvben határozta meg a fő elvárásokat a tagállami szabályozást illetően, a részletszabályok részben eltérhetnek egymástól. Az adatok megőrzésének időtartama például legkevesebb hat hónap, de legfeljebb két év lehet.