Továbbra is sok a jogsértés a termékbemutatókon, bár némi javulás tapasztalható a korábbi évekhez képest – ismerteti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság az összefoglaló jelentésében. A fogyasztóvédők 180 árubemutatón végeztek hatósági ellenőrzést 2012-ben február 20. és október 16. között, 117 esetben tártak fel valamilyen jogsértést, így a kifogásolási arány 65 százalékos volt a korábbi 76 százalékkal szemben.

Az ellenőrzésről készült összefoglaló jelentés szerint a bemutatók 53 százalékán történt tisztességtelennek minősülő kereskedelmi gyakorlat. A jogsértések halmozottan fordultak elő.

Az előadásokon 201 olyan tájékoztatás hangzott el, amely alkalmas volt arra, hogy a jelenlévő hallgatóságot megtévessze az eladásra kínált termék tulajdonságai, egyéb jellemzői tekintetében.

A területi felügyelőségekhez 368 fogyasztói panaszbeadvány érkezett a témavizsgálat lezárásáig. Ezek közül kiemelkedően magas volt azoknak a bejelentéseknek a száma, amelyekben arról tájékoztatták a hatóságot, hogy az értékesítővel szemben nem tudták érvényesíteni elállási jogukat.

Pozitívumként értékelhető ugyanakkor, hogy agresszív kereskedelmi gyakorlatot nem tapasztaltak a felügyelőségek az árubemutatók ellenőrzésekor. Kedvezően értékelhető továbbá, hogy az árubemutatóra invitáló írásos dokumentumok 86 százalékánál a tájékoztatás megegyezett a termékbemutatón tapasztaltakkal.

A témavizsgálat során egyetlen ajándékként átadott műszaki terméket vizsgáltak meg laboratóriumban, a termék áramütés-veszélyesnek bizonyult, ezért intézkedtek a forgalomból való kivonásáról.

Az ellenőrzés során – tekintettel arra, hogy az ellenőrzöttek többsége kis- és középvállalkozás volt -, a felügyelőségek többnyire kötelezésre szóló határozatot adtak ki a szabálytalanságok miatt.

Közigazgatási hatósági eljárásban 22 esetben szabtak ki bírságot 3,1 millió forint értékben.

A vizsgálat során egy esetben szabálysértési eljárás indult, egyben pedig a felügyelőség az előadást tartó ellen a rendőrségen tett feljelentést.

A területi felügyelőségek 8 esetben értesítették a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, a Gazdasági Versenyhivatalhoz és a területileg illetékes jegyzőhöz pedig 1-1 ügyet adtak át.

Az ellenőrzés során kiderült az is, hogy az árubemutatókat szervező cégek újabb eszközökkel megnehezítik a hatóság részvételét a termékbemutatókon, illetve egyre kifinomultabb előadói technikákat – például burkolt utalásokat, fogalmak körülírását – alkalmaznak annak érdekében, hogy a megtévesztés látszatát elkerülve vegyék rá a jellemzően nyugdíjas korú hallgatóságot a vásárlásra.

A hatóság szerint a jövőben is kiemelten fontos szerepe van az ellenőrzésnek ezen a területen, és szükségesnek látják a termékbemutatók jogi szabályozásának mielőbbi szigorítását.