Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) által meghirdetett „Nyitott bíróságok” program keretében a bíróságok bírái és bírósági titkárai előadásokat tartanak középiskolások számára annak érdekében, hogy szélesítsék e korosztály jogi ismereteit. A programba – vidéken elsőként – bekapcsolódott a Szegedi Ítélőtábla is, és első lépésben, tavaly november 23-án öt szegedi középiskolával (Ságvári Endre Gimnázium, Radnóti Miklós Gimnázium, Deák Ferenc Gimnázium, Tömörkény István Gimnázium, Eötvös József Gimnázium) kötött megállapodást.

A program céljáról

Ekkor szó esett arról, hogy a cél jogtudatos ifjúság nevelése, amibe nagy örömmel kapcsolódnak be a bíróságok és a bírák. A középiskolák érdeklődése is egyre nagyobb, hiszen mindenkinek közös érdeke, hogy a diákok tisztában legyenek jogaikkal és kötelezettségeikkel, mert csak így várható el, hogy jogkövető állampolgárokként éljenek.

A „Nyitott bíróságok” program fakultatív jellegű, senkire nézve nem kötelező, csak igény esetén látogatják a bírók az őket felkérő intézményeket. A diákok osztályfőnöki órákon kapnak tájékoztatást a legalapvetőbb jogi ismeretekről, így többek között a hatalmi ágak elválasztásáról, az igazságszolgáltatás és a bíró függetlenségéről, a bírósági szervezetrendszerről, a legfontosabb jogágakról, valamint a diákságot leginkább érintő jogszabályokról.

A programba bekapcsolódók bírósági tárgyalásokon vehetnek részt, az érdeklődő tanulók pedig – előzetes egyeztetést követően – a szegedi büntetés-végrehajtási intézménybe is ellátogathatnak.

Az eddig lezajlott előadásokról

December elején meg is indult az előadás sorozat a szegedi Ságvári Endre gimnáziumban. Ennek során hat előadás megtartására került sor.

Elsőként, december 3-án dr. Harangozó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke, majd dr. Hámori Attila elnökhelyettes, dr. Nagy Erzsébet és dr. Katona Tibor bíró, valamint dr. Ződi Zita bírósági titkár találkozott a diákokkal. Az előadások során szóba kerültek a továbbtanulás jogi kérdései, így – többek között – a diákhitellel és a hallgatói szerződésekkel kapcsolatos jogi kérdések, a diákcsíny és agresszió határa, valamint az informatika és az Internet adatvédelemi jogi kérdései. Ezek mellett a magyarországi jogalkotás történetéről és a napjainkban zajló jogalkotásról, az igazságszolgáltatás munkájáról is tájékoztatást kaptak a diákok.

A következő előadásokról

Az előadás sorozat január 14-én a szegedi Eötvös gimnáziumban folytatódik, ahol dr. Harangozó Attila elnök, dr. Hámori Attila elnökhelyettes, dr. Szeghő Katalin, dr. Kissné dr. Koch Ágnes, Gyurisné dr. Komlóssy Éva tanácselnök bíró, dr. Cserháti Ágota, dr. Halász Edina, dr. Sefta Márta, dr. Nagy Erzsébet, dr. Kiss Gabriella bíró és dr. Ződi Zita bírósági titkár tart majd előadást.