Az energiaszolgáltatás szüneteltetésének szigorú feltételei vannak, a vonatkozó törvények szigorú szabályokat fogalmaznak meg a kikapcsolás feltételeként, és ha a szolgáltató ezt megszegi, bírsággal sújtható, a fogyasztó pedig kötbérre tarthat igényt – közölte a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) szerdán.

A közleményben az NFH ismertet egy esetet, amelyben a fogyasztót a gázszolgáltatásból zárták ki ideiglenesen, be nem fizetett számlatartozásra hivatkozva. A hatóság az eljárás során megállapította, hogy a szolgáltató a jogszabályban és az üzletszabályzatban előírt garanciális szabályokat sértette meg akkor, amikor a 60 napot meg nem haladó tartozás alapján kezdeményezte a kikapcsolást. A szolgáltató magatartását súlyosította, hogy a fogyasztói panaszban megfogalmazottak jelentős részére érdemi választ sem adott az ügyfélnek.

Az NFH felhívja figyelmet arra, hogy a földgáz-szolgáltatás tekintetében a törvény csak azokban az esetekben teszi lehetővé a földgáz-szolgáltatás kikapcsolásának kezdeményezését, ha a lakossági fogyasztó fizetési kötelezettségével 60 napot meghaladó késedelembe esett, vagy pedig nem vezetett eredményre a lakossági fogyasztó által fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési lehetőségről kezdeményezett egyeztetés.

Kikapcsolható a szolgáltatás akkor is, ha a földgázkereskedő a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről a lakossági fogyasztót legalább kétszer értesítette, és az értesítésben a lakossági fogyasztó figyelmét felhívta a szociálisan rászoruló fogyasztókat a jogszabályok alapján megillető kedvezményekre, valamint az előre fizető mérő felszerelésének lehetőségére.

A közleményben az NFH figyelmeztet: a 60 napot meg nem haladó tartozás miatti kikapcsolás nem egyedi eset, a hatóság a jövőben is szigorú szankciókkal fogja sújtani a jogszabályi rendelkezéseket be nem tartó szolgáltatókat, a fogyasztókat pedig a jogos igények érvényesítésére biztatja.