A vádlott ismeretlen tartózkodási helye nem elég indok az eljárás felfüggesztésére – mondta ki a Kúria jogegységi határozatában, amely a Magyar Közlöny legfrissebb számában jelent meg.

Kiemelték, hogy az eljárás felfüggesztésének akkor van helye, ha az a vádlott távollétében nem folytatható.

A Kúria Büntető Jogegységi Tanácsa határozata szerint a távollévő terhelttel szemben folyó eljárást szabályozó rendelkezés értelmezése érdekében a legfőbb ügyész kezdeményezett jogegységi eljárást. Az ügyész indítványában arra hivatkozott, hogy e törvényi rendelkezés alkalmazásában az ítélkezési gyakorlat megosztott.

A Kúria álláspontja szerint a távollévő terhelttel szembeni külön eljárásra vonatkozó rendelkezések egyértelműen rögzítik: a bíróság az ismeretlen helyen tartózkodó vádlottal szemben az erre irányuló ügyészi indítványra jár el. A bíróság az ügyészi indítvány alapján köteles a külön eljárást lefolytatni, ennek hiányában azonban nem járhat el az ismeretlen helyen tartózkodó vádlott távollétében.

Az elfogatóparancs eredménytelensége esetén az ügyésznek a bíróság erről szóló tájékoztatásától számított tizenöt napon belül kell indítványoznia a tárgyalásnak a vádlott távollétében történő megtartását, illetve folytatását. Ha az ügyész ezt nem teszi meg, a bíróság köteles az eljárást felfüggeszteni.

A felfüggesztés oka ilyenkor az, hogy az ismeretlen helyen tartózkodó terhelttel szemben távollétében az eljárás ügyészi indítvány hiányában nem folytatható. Ez azonban nem akadályozza, hogy az ügyész utóbb indítványt tegyen az eljárás folytatására a vádlott távollétében.

A Kúria az eltérő joggyakorlatok tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, hogy az eljárás felfüggesztésére a vádlott ismeretlen tartózkodási helye nem elég indok. “A felfüggesztésnek azon túl, hogy a terhelt ismeretlen helyen tartózkodik, további feltétele, hogy az eljárás a távollétében ne legyen folytatható” – szögezte le a Kúria. Ha az eljárásnak a terhelt távollétében történő folytatásához a külön eljárási szabályok szerinti feltételek adottak, az eljárást folytatni kell.