A Zalaegerszegi Törvényszék négy gazdasági és egy büntető ügy tárgyalására került kijelölésre. Az ügyben eljáró bírák kijelölésére minden esetben a törvényszék elnöke által az előre meghatározott és közzétett éves ügyelosztási rend alapján került sor. Az áthelyezett gazdasági ügyekből kettőt már 2012-ben, egyet pedig 2013 januárjában befejezett a bíróság – közölte az Országos Bírósági Hivatal (OBH).

Az ügyek áthelyezését a Fővárosi Törvényszék elnöke indítványozta, a bírósága leterheltségére hivatkozva. A Fővárosi Törvényszéken egy civilisztikai ügyszakban tárgyaló elsőfokú bírónál 130, míg a Zalaegerszegi Törvényszéken 45 ügy volt folyamatban. Ez azt jelenti, hogy Zalaegerszegen az első tárgyalásra akár egy hónapon belül sor kerülhet. Az első tárgyalásra Budapesten három-négy hónapot is várnia kellett az ügyfeleknek.

Polgári, gazdasági perekben a jogvita elhúzódása a felek számára súlyos gazdasági, egzisztenciális következménnyel járhat. A büntető ügyekben a Legfelsőbb Bíróság iránymutatása szerint enyhítő körülmény a büntetés kiszabása során, ha a bűncselekmény elkövetésétől hosszabb idő telt el, illetve az is, ha az elkövető hosszabb ideig állt a büntetőeljárás súlya alatt. Az elmúlt években az Európai Emberjogi Bíróság több millió forint büntetéssel sújtotta már a Magyar Államot egy-egy bírósági eljárás elhúzódása miatt.

Az újonnan érkezett ügyek más bíróságra való áthelyezését 2011 óta kezdeményezhetik a bíróságok elnökei. Az OIT elnöke 2011-ben – alkotmányos rendelkezés nélkül is – intézkedett és intézkedhetett 13 fővárosban indult ügyben más bíróságok kijelölése végett (a 2011-ben áthelyezett ügyek listája).

A 2012. január 1. napjától hatályos új bírósági szervezeti törvény az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnökét hatalmazza fel a bíróságok kijelölésére (az eljárásra vonatkozó OBH elnöki szabályzat és az OBT határozat).

2012-ben 44 indítvány érkezett a bíróságok elnökeitől másik bíróság kijelölésére, melyek közül 42 ügy esetében került sor áthelyezésre 12 különböző bíróságra.

A törvény 2012. július 17. napja óta rendelkezik a felek fellebbezési jogáról, addig ilyen jogorvoslatra – jogszabályi rendelkezés hiányában – nem volt lehetőség. Eddig négy büntető ügy esetében került sor fellebbezés benyújtására. A Kúria valamennyi esetben helybenhagyta a határozatokat. A legfőbb bírói fórum döntéseiben hangsúlyozta, hogy „a másik bíróság kijelölésének célja éppen az, hogy a vádlottak Alaptörvényben biztosított azon joga érvényre jusson, hogy belátható, ésszerű időn belül bizonyítást nyerhet ártatlanságuk avagy bűnösségük.”

Az OBH elnöke az Országos Bírói Tanácsnak rendszeresen beszámol az áthelyezett ügyekkel kapcsolatos határozatairól; a kijelölő határozatok és a Kúria kapcsolódó döntései a bíróságok központi honlapján szintén olvashatók.

Az ügyek áthelyezése olyan jogállami garanciákkal biztosított eljárás, amely – addig, amíg a bíróságok közötti ügyteher-különbségek fennállnak – alkalmasnak bizonyulhat arra, hogy a bíróságok az állampolgárok ügyeiben ésszerű időn belül járjanak el. A bíróságokon az ítélkezésükben független bírók a jogszabályok és a tényekről való meggyőződésük alapján hozzák meg döntéseiket. E tekintetben semmiféle különbség nincs, és nem lehet a különféle városokban és bírósági szinten ítélkező bírók között.