A pénzügyi konglomerátumoknak olyan átláthatóan kell működniük, mintha “egyszerű” cégek lennének, ezért egy koordinátor mint kiegészítő felügyelő ellenőrizné a jövőben a működésüket a kormány honlapján olvasható törvénytervezet szerint.

A konglomerátumot (csoportot) több különböző tevékenységet végző pénzügyi intézmény alkotja. Mindenképpen kell hogy legyen benne egy biztosító, továbbá egy bank, vagy egy befektetési vállalkozás. Miután ezek a csoportok rendszerint több országban is jelen vannak, így jelentős kockázatot hordoznak.

Emiatt válik szükségessé a kiegészítő felügyeletük, amelyet az ezért felelős hatóság koordinál. A PSZÁF például akkor lesz koordinátor, ha ő adta ki a csoport vezetőjének a működési engedélyt.

A tervezet még nem került a parlament elé, a várható hatálybalépési ideje június 10.