Az alapvető jogok biztosa jelentésében megállapította, hogy a jogbiztonságot és a tisztességes eljárás alkotmányos követelményét sérti az a jogszabály, amely szerint automatikusan törlik annak a gazdasági társaságnak az adószámát, amely a tíznapos határidőn belül nem küldi vissza az ún. kockerd kérdőívet. Szabó Máté felkérte a nemzetgazdasági minisztert, hogy a jogszabályok előkészítésekor a jövőben fordítson kiemelt figyelmet az előreláthatóság, az ésszerűség és a kiszámíthatóság érvényesítésére.

Az ombudsman egyetért a miniszter álláspontjával, hogy hatékony fellépés szükséges a fiktív illetve adóelkerülési céllal alapított társaságokkal szemben. Ugyanakkor véleménye szerint az ennek érdekében 2012. január 1-től bevezetett rendelkezések nem voltak alkalmasak a cél megvalósításához, sőt egyébként szabályosan működő gazdasági társaságokat is ellehetetlenített. Egy postán kiküldött, 10 nap alatt kitöltendő és visszaküldendő kérdőív volt a szűrés fő eleme, ez döntötte el, hogy egy gazdasági társaság fiktív-e vagy sem. Az alapvető jogok biztosának álláspontja szerint egy ilyen kérdőív visszaküldésével nem állapítható meg, hogy egy társaság valóban működik-e vagy sem. Panaszosok is sérelmezték, hogy a késedelmük miatt annak ellenére törölték az adószámot, hogy tucatnyi okirattal tudták igazolni a cégük létét, és hogy az adót is határidőben megfizették.

További gond, hogy a jogszabályi rendelkezés semmilyen mentességet nem biztosított. Még akkor is törölni kellett a határidőt elmulasztó gazdasági társaságnak az adószámát, ha a cég folyamatosan tartotta a kapcsolatot az adóhatósággal, és a bevallási, befizetési kötelezettségének jogszabály szerint eleget tett. A rendelkezések szerint az adóhatóság nem gyakorolhatott méltányosságot abban az esetben sem, ha utóbb az adózó csatolta ezt a kérdőívet vagy egyéb méltányolható okból kérte, hogy ne töröljék az adószámát.

Az ombudsman megítélése szerint nem egyeztethető össze a jogbiztonság elvével, a tisztességes eljárás követelményével, ezért aránytalanul szigorú az a jogkövetkezmény, hogy egy határidőben vissza nem küldött kérdőív miatt egy adózó adószámát töröljék, ezzel a további gazdasági tevékenységét ellehetetlenítsék. További következményként a rendelkezés a törlést követő öt évben korlátozásokat is tartalmazott a gazdasági társaság egyedüli vagy többségi részesedéssel rendelkező tagjának, illetve vezető tisztségviselőjének vállalkozói tevékenységével kapcsolatban.

A jogszabály 2013. január 1-jétől módosult. Az adóhatóság a határidőt elmulasztó társaság adószámát már csak azt követően törölheti, miután az adóhatóság az adózóval szemben jogerősen mulasztási bírságot szabott ki, és a mulasztási bírságról szóló határozatban megállapított teljesítési határidő is eredménytelenül eltelt.

A teljes jelentés elolvasható →