Az uniós jog közvetlen hatálya ötven éve szolgálja a polgárok és a vállalkozások érdekeit. A Van Gend & Loos ügyben 1963 ban hozott ítélet óta a magánszemélyek közvetlenül hivatkozhatnak az uniós jogra a nemzeti hatóságok és bíróságok előtt.

1963. február 5 én hozott ítéletet a Bíróság a Van Gend & Loos ügyben , választ adva egy holland bíróság, a Tariefcommissie által előzetes döntéshozatal céljából előterjesztett kérdésre. E bíróságnak a holland Van Gend & Loos fuvarozó vállalkozás és a holland adóhatóság közötti azon vámmal kapcsolatos jogvitát kellett eldöntenie, amelyet e vállalkozásnak a Németországból Hollandiába irányuló áruimportja után kellett fizetnie. A fuvarozó vállalkozás arra hivatkozott, hogy az alkalmazott tarifa ellentétes volt az EGK Szerződés azon szabályával, amely megtiltja a tagállamoknak, hogy az egymás közötti kereskedelmi kapcsolataikban emeljék a vámokat. Az adóhatóság viszont úgy vélte, hogy a vállalkozás nem hivatkozhat e szabályra, mivel az csak a többi tagállammal szemben hoz létre kötelezettséget.

Ítéletében a Bíróság megfogalmazta az európai uniós jog egyik alapelvét: a közvetlen hatályt. Ezen elv értelmében az uniós jog nem csupán a tagállamok között hoz létre kölcsönös kötelezettségeket, hanem közvetlen hatállyal bír a polgárokra és a vállalkozásokra nézve, olyan egyéni jogokat biztosítva számukra, amelyeket a nemzeti hatóságoknak és bíróságoknak védelemben kell részesíteniük.

Ezen ítélet kihirdetésének emlékére 2013. május 13-án konferenciára kerül sor a Bíróságon. E konferencia keretében, amely az online jelentkezési eljárás révén valamennyi jogi hivatás és a tudományos élet képviselői számára nyitott, a résztvevők megvitatják az ítélet tartalmát, hatásait és ezen ítélkezési gyakorlat távlatait. Ugyanezen, a Bíróságon kívüli jogi világ felé való nyitottság szellemében, amely a közelmúltban kitűnt a Bíróság által a 60. évfordulója alkalmára 2012 decemberében kiadott kötetből, a konferencia vitáját a Bíróságon kívüli személyek felszólalásai vezetik be.

Az intézmény történetében először a nagyközönség élőben követheti a konferenciát a Bíróság honlapján: www.curia.europa.eu, ami tükrözi ezen esemény egyedi jellegét és annak jelentőségét, amellyel a közvetlen hatály elve bír az Unió minden polgára és vállalkozása számára.

A konferencia programja →