Egy tucat olyan új intézkedést mutatott be szerdán Viviane Reding, az Európai Bizottság alapjogokért, valamint igazságügyi és állampolgársági kérdésekért felelős biztosa, amelyek célja annak előmozdítása, hogy az emberek élni tudjanak az uniós állampolgárságból fakadó jogaikkal.

A 12 intézkedés elősegítené a munkavállalók és diákok szabad mozgását, csökkentené a tagállamok bürokráciáját, javítaná a fogyatékkal élők és a gyermekek jogi helyzetét, egyszerűbbé tenné a határokon átívelő kereskedelmet, vásárlást, valamint arra is vonatkozna, hogy aki egy másik uniós országban él, ne veszítse el a jogát, hogy szavazhasson hazájában a választásokon.

“Egyes tagállamoknak az a gyakorlata, hogy megfosztják választójoguktól azokat, akik más országba költöznek, felér azzal, mintha megbüntetnék őket, amiért éltek a szabad mozgáshoz való jogukkal” – fogalmaz ezzel kapcsolatban a bizottság közleménye.

A bizottság úgy ítéli meg, hogy a munkavállalók mobilitását elősegítené, ha hazájuktól a jelenleg kötelező három hónapnál hosszabb ideig kaphatnának munkanélküli segélyt, amíg egy másik uniós országban keresnek állást.

“A gond az, hogy egyes tagállamokban van munka, de nincs munkás, míg más tagállamokban pedig nincs munka és sokan szeretnének dolgozni” – fogalmazott Viviane Reding, aki szerint a munkaerő mobilitása lehet a válság megoldásának egyik kulcsa.

Arra a kérdésre, hogy ezzel kapcsolatban mit szól ahhoz az áprilisban kelt levélhez, amelyben négy uniós tagállam belügyminisztere azt kérte, korlátozhassa a személyek szabad mozgását abban az esetben, ha valaki visszaél az adott állam szociális ellátórendszerével, Reding így felelt: “a szabad mozgás joga nem alku tárgya, hanem az európai állampolgárok alapjoga”.

A bürokráciacsökkentést célzó új intézkedések közé sorolja a bizottság azt, hogy az uniós polgárok a tervek szerint könnyebben igazolhatják majd személyazonosságukat és lakhelyüket a tagállamokban, valamint, hogy kötelezhetik a tagállamokat, hogy ismerjék el a többi tagállam által elvégzett műszaki vizsgákat a járművek esetében. Erre Reding egy Ausztriában dolgozó litván munkavállaló példáját hozta fel, akinek jelenleg Ausztriából haza kell autóznia Litvániába, hogy levizsgáztassa az autóját.

A kiszolgáltatott csoportok védelme érdekében a bizottság uniós, minden tagállamban elfogadott igazolványt vezetne be a fogyatékkal élők számára, valamint tovább javítaná például az eljárás alá vont, bűncselekménnyel gyanúsított vagy vádolt gyermekek jogait.

A határokon átívelő kereskedelem, vásárlás előmozdítása érdekében a bizottság megkönnyítené az ilyen ügyletekkel kapcsolatos jogviták lebonyolítását, és olyan internetes eszköz kidolgozására tesz javaslatot, amelynek segítéségével a vásárlók számára átláthatóbbá válik a digitális termékek internetes megvásárlása, és amellyel a potenciális vevők határokon átnyúlva is összevethetik egymással a kereskedők árait.