A nemdohányzók védelméről szóló törvény 2012. január 1-jétől hatályos módosítása Európa egyik legkorszerűbb ilyen szabályozása – és mégis vannak, akik bár nem dohányoznak, megszenvedik a változást. Szabó Máté szerint a helyzetet orvosolni lehetne, ha a törvény lehetővé tenné a hatósági fellépést.

A jogszabály alapján a közfeladatot ellátó, illetőleg közérdekű vagy egyéb szolgáltatást nyújtó szervezet zárt helyiségeiben tilos a dohányzás, rágyújtani csak a bejárattól számított 5 méteres távolságon kívül, az arra kijelölt helyeken szabad. Többen is panaszolták az ombudsmannak, hogy a szórakoztató és vendéglátó egységek a jogszabályi előírásnak eleget téve kijelölték ugyan a dohányzó helyet, ám ez azzal is járt, hogy azóta a szomszédos lakóházban élők kénytelenek belélegezni az ablakuk alatt dohányzók cigarettájának füstjét. A népegészségügyi intézet helyszíni ellenőrzése annyit állapított meg, hogy a dohányzásra kijelölt helyet a törvényi előírásoknak megfelelően határozták meg, így intézkedésre nincs lehetőség.

Sérül egészséghez és az egészséges környezethez való jog. A törvény ugyanis nem teszi lehetővé a hatóság számára a fellépést annak érdekében, hogy a szórakoztató, vendéglátó intézmények közelében élők egészségét ne veszélyeztesse a mások dohányzása – fogalmazta meg véleményét az alapvető jogok biztosa. Az ombudsman jelentése kitért arra is, hogy ebben az esetben lehetőség volna birtokvédelmi, és szomszédjogi perek indítására. Ezek a polgári jogi eszközök rendkívül fontosak, a környezetvédelmi igények érvényesítésének hatékony eszközei lehetnek. Ugyanakkor viszont, mert költség- és időigényesek, a panaszosok ezeket ritkán veszik igénybe, nem tartják alkalmasnak a problémájuk gyors rendezésére. Az eljárások másik meghatározó jellemzője, hogy utólag, a konfliktus kialakulását követően próbálják rendezni a jogvitát. Ezzel szemben – fejtette ki az alapjogi biztos – a jogi szabályozás elsődleges célja a konfliktusok, problémák kialakulásának megelőzése kell legyen.

Szabó Máté ombudsman mindezeket mérlegelve felkérte az emberi erőforrások miniszterét, kezdeményezze a nemdohányzók védelméről szóló törvény módosítását úgy, hogy az lehetővé tegye a hatóság fellépését szórakoztató, vendéglátó helyek közelében élők védelme érdekében.

A teljes jelentés elolvasható →