Idén megújított kérdőívvel méri fel az Állami Számvevőszék a közszféra korrupciós kockázatait. Az Integritás projekttel évről-évre jobban láthatóvá válnak a közintézmények korrupció szempontjából veszélyeztetett területei, illetve az azzal szembeni ellenálló képesség. Az idei Integritás kérdőívet május 23-tól tölthetik ki a közszféra szervezetei. Új elemként létrejön az Integritás Támogatók Köre. A felmérés eredményeit az ÁSZ az ellenőrzéseket megalapozó kockázatelemzési munkájában is felhasználja.

2011 és 2012 után idén harmadik alkalommal méri fel a közszféra korrupciós kockázatait az Állami Számvevőszék. A korábbi két adatfelvétel tapasztalatai azt mutatják, hogy a megkérdezett intézmények nyitottak a korrupciós kockázatok kezelését célzó új módszertani megközelítések elsajátítására, valamint az integritás szemlélet befogadására. A felmérés nem a korrupció meglétét, hanem a korrupciós kockázatokat, illetve a veszélyeztetettséget vizsgálja a közintézmények körében.

Az Integritás projekt megvalósításával az Állami Számvevőszék a közvélemény és a közigazgatás számára a feddhetetlenségen alapuló általános gondolkodási-működési mód térnyerését kívánja támogatni. Mindemellett a felmérés eredményeit, tapasztalatait felhasználja az ellenőrzéseket megalapozó kockázatelemzési munkájában is.

Egyre pontosabb képet ad a felmérés a közszféra korrupciós kockázatairól

A 2011-ben indult és 2017-ig biztosan tartó felmérés eredményeként évről-évre egyre jobban láthatóvá válnak a közszféra korrupciós kockázatai és a korrupció megelőzéséhez szükséges tennivalók. Mind a 2011-es, mind a 2012-es adatfelvétel során több mint ezer kitöltött kérdőív érkezett a projekt keretében kifejlesztett elektronikus adatfelvevő-, feldolgozó és térképi megjelenítő rendszerbe.

Az Integritás projekt célcsoportja a közszféra intézményeinek köre, így különösen a közbeszerzések lebonyolításában, a hatósági hatásköröket gyakorló, közpénzeket kezelő, közszolgáltatást, oktatási-nevelési tevékenységet végző, uniós támogatások lebonyolításában, felhasználásában közreműködő szervezetek.

Az előző évek felmérései rámutattak többek között, hogy olyan intézmények esetében, amelyek korábban eredendően nem rendelkeztek jelentős korrupciós kockázatokkal (például felsőoktatási intézmények), azáltal hogy európai uniós forrásokhoz jutottak, közbeszerzéseket írtak ki, vagy különböző beruházásokat folytattak, emelkedtek a korrupciós kockázatokat növelő tényezők. Ez hangsúlyosan felhívja a figyelmet a belső kontroll folyamatok megfelelő kialakításának és megerősítésének szükségességére.

Megújított kérdőívvel már elindult az idei felmérés

A 2013. évi Integritás kérdőívet május 23-tól tölthetik ki a közszféra szervezetei. Az ÁSZ célja, hogy a beérkezett adatokból számított veszélyeztetettségi indexek segítségével ráirányítsa a figyelmet a korrupciós veszélyekre és kockázatokra.

A 2013-as országos adatfelvétel megújított kérdőívvel történik, továbbá – tekintettel arra, hogy az előző felmérések alkalmával az önkormányzatok és a polgármesteri hivatalok válaszoltak igen nagy, az egyéb önkormányzati intézmények pedig jellemzően kis arányban – a korábbinál nagyobb számban kerültek beválogatásra az általános iskolák, óvodák, bölcsődék, egyéb oktatási, szociális és kulturális intézmények.

A 2011. és 2012. évi felmérés alapján számított indexek a korrupciós veszélyeztetettségre, valamint a kontrollok és a szabályozottság hiányából fakadó kockázatokra helyezték hangsúlyt, ezeket mérték. Változás az eddigi két adatfelvételhez képest, hogy a 2013. évi felmérés során a veszélyeztetettséget jelző indexek mellett nem a kontrollok hiánya, hanem a meglévő kontrollok szintje képezi a felmérés tárgyát. Emellett az indexek értékei – az eddig alkalmazott abszolút érték helyett – százalékos formában jelennek meg, ami segíteni fogja értékelésüket. A kérdőív struktúrája is megváltozott, szerkezetébe egy új kérdéscsoport beépítése történt meg, amely a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos kérdésekre fókuszál. Emellett több kérdés átcsoportosítására is sor került.

Létrejön az Integritás Támogatók Köre

Új elem az Állami Számvevőszék által tett együttműködési ajánlat, amelynek elfogadásával a kitöltő intézmények az Integritás Támogatók Körének tagjaivá, valamint az integritás kultúra kiépítését célzó törekvés részeseivé is válnak. A megállapodás öt évet ölel fel, az Állami Számvevőszék tehát hosszú távú együttműködést tervez, hiszen a cél a kultúraváltás meghonosítása a közszféra intézményei körében.

Az együttműködés keretében a szervezetek között biztosított a folyamatos kapcsolat, tanulhatnak egymástól, megoszthatják jó gyakorlataikat, tapasztalataikat. A szervezeti szinten végbemenő kultúraváltás hatása pedig az egész közigazgatási rendszer tekintetében pozitív, mivel így az ország felkészülten, hatékonyabban tudja felvenni a harcot a korrupció ellen.

Az együttműködés vállalásával a szervezetek hozzáférési jogosultságot kapnak az Állami Számvevőszék által az Integritás portálon szintén újonnan bevezetésre kerülő Fórumhoz, amely a válaszadó szervezetek számára további lehetőséget kínál az aktív részvételre, vélemények, tapasztalatok cseréjére.

Az ÁSZ emellett az együttműködést vállaló szervezetek nevét és címét közzéteszi a honlapján, továbbá részvételi lehetőséget is biztosít az integritás témakörében szervezett szakmai rendezvényeire, ahol lehetőséget kapnak arra is, hogy tájékoztatást adjanak az általuk alkalmazott „jó gyakorlatokról”. Az együttműködő szervezetek részére az ÁSZ részletesebb tájékoztatást biztosít a felmérés eredményeiről oly módon, hogy a szervezetek a saját teljesítményüket össze tudják hasonlítani az intézménycsoportjuk teljesítményével.