Az OBH elnöke által létrehozott, szakértő bírákból álló Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Munkacsoport a bírósági tapasztalatok felmérésével tervezetet dolgozott ki a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény módosítására, melyet eljuttatott a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz.

A javaslat a bíróságok által jelzett, általánosan tapasztalt, és kizárólag jogszabály módosítással orvosolható problémákra kínál olyan megoldást, amely a megelőző távoltartás elrendelése iránt indult bírósági eljárásokban elősegíti ezen nemperes ügyek gyorsabb, hatékonyabb, egyszerűbb intézését. A javaslat figyelemmel van arra is, hogy a távoltartás jelenleg elrendelhető időtartama sem a jogintézmény célját nem szolgálja kellően, sem a nemzetközi követelményeknek nem tesz eleget.

A javasolt változások lényege

  • A törvény személyi körének bővítése a volt élettárssal, a hozzátartozók közti erőszak tipikus érintettjével.
  • A bíróság által elrendelhető megelőző távoltartás maximális időtartamának felemelése a jelenlegi 30 napról 60, súlyos esetben 90 napra.
  • A bíróság eljárásának hatékonyabbá, gyorsabbá tétele az idézés, kézbesítés szabályainak módosításával, a jogorvoslati határidők lerövidítésével.

A javaslat – jogalkotási megvalósulása esetén – alkalmas lesz arra, hogy a bíróságok munkateher-növekedés nélkül gyorsabban bírálják el a kérelmeket és a jogintézmény a hozzátartozók közti erőszak tényleges megelőzésére a jelenleginél alkalmasabbá váljon.

Az OBH kész arra, hogy az állami intézményrendszeren kívüli civil szervezetekkel is párbeszédet folytasson a hozzátartozók közti erőszakkal szembeni hatékonyabb fellépés lehetőségeiről.

Az OBH teljes előterjesztése elolvasható →