Az illegális dohánykereskedelem elleni harc fokozását célzó átfogó intézkedéscsomagra tett javaslatot csütörtökön az Európai Bizottság. A cigarettacsempészet be nem fizetett adók és vámok formájában évente 10 milliárd eurónyi bevételkiesést okoz az uniós tagállamoknak.

Új stratégiát és cselekvési tervet hirdetett meg az Európai Bizottság az illegális dohánykereskedelem ellen. A csomag négy területen irányoz elő intézkedéseket a cigarettacsempészettel szemben, ami Brüsszel becslései szerint be nem fizetett adók és vámok formájában évente körülbelül 10 milliárd euróval rövidíti meg a tagállamokat.

A stratégia négy problematikus területre összpontosít. Először is a jövedéki adószabályok alkalmazásának felülvizsgálatával és a megelőzés közös alapszabályainak bevezetésével csökkenteni kívánja azokat a tényezőket, amelyek az illegális dohánykereskedelemre ösztönöznek.

A második csapásirány az ellátási lánc, az elosztó rendszer biztosítása az Egészségügyi Világszervezet dohánytermékek ellenőrzéséről szóló keretkonvenciójának az aláírása, ratifikálása és végrehajtása révén, aminek célja, hogy uniós szinten megszüntessék a cigaretták illegális kereskedelmét.

A harmadik terület a szabályok érvényesítésének megerősítése és megszigorítása. Ez több módon is történhet, így közös vámhatósági akciókon keresztül, a tagállamoknak nyújtandó technikai és pénzügyi támogatással, az EU és más országok (főleg a csempészet kiindulópontjának számító- és a tranzitországok) közötti információcsere fokozása révén.

A javaslat végül a szankciók megerősítését is szorgalmazza. Például a tagállami vámszabálysértések definíciójának és a nem bűnügyi szankcióknak a harmonizálása révén.

A Bizottság azt szeretné, ha a felvázolt intézkedések mindegyikének megkezdődne a végrehajtása 2015 végéig.

Brüsszel szerint a cigarettacsempészet egyre komplexebb és egyre inkább globális jelenség. Fontos bevételektől fosztja meg az országok büdzséjét, ami különösen válságidőszakban megengedhetetlen. Eközben a feketegazdaságot is táplálja és különösen nagy hasznot hoz a szervezett bűnözés konyhájára. További költségeket jelent az, hogy a kiterjedt illegális dohánykereskedelem aláássa a dohánytermékek fogyasztásának visszaszorítására irányuló népegészségügyi politikákat is.

Az EU az elmúlt évek során már számos stratégiát és intézkedést elfogadott a cigarettacsempészet visszaszorítására, ám az erőfeszítések ellenére az évről-évre növekszik.