Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) kezdeményezésére a közeljövőben számos olyan jogszabály-módosítás várható, amelyek folytán egyrészt az egyes bírósági szintek között kiegyenlítettebb ügyterhelés alakulhat ki büntető ügyszakban, másrészt a bírósági eljárások gyorsabban fejeződhetnek be.

A Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességébe, illetve általában a törvényszéki elsőfokú hatáskörbe tartozó büntetőügyek száma csökkenni fog. Ennek folytán az ítélőtáblák büntető ügyszakában is gyorsabban fejeződhetnek be az ügyek, így a kiemelkedő súlyú bűncselekmények miatt indult ügyekben hamarabb születhet jogerős ítélet.

Az OBH ezen felül kezdeményezte, hogy a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén kerüljön rendszeresítésre további 35 bírói, 50 tisztviselői és 24 bírósági ügyintézői álláshely. Amennyiben ez a létszámbővülés megvalósul, az nagy előrelépést jelenthet a központi régióban az elmúlt években felhalmozódott ügyhátralék feldolgozásában.

A kormány által benyújtott jogszabály-módosítások között szerepel az ún. ügyáthelyezés jogintézményének megszüntetése is. Az ügyek áthelyezése – amely 2011-ben 13, 2012-ben pedig 42 ügyet érintett – a nagy munkaigényű, „mega-ügyek” átirányítása folytán hozzájárult az országon belüli kiegyensúlyozotabb ügyteher-eloszláshoz, továbbá fokozottabban segített érvényre jutni az ügyfelek azon jogát, hogy pereikben a lehető legrövidebb időn belül szülessen ítélet. A 2011-ben áthelyezett valamennyi ügy, továbbá a 2012-ben áthelyezett ügyek több mint a fele egy éven belül befejeződött, amire az eredetileg illetékes bíróságon nem lett volna lehetőség. Emellett az ügyek áthelyezésével leginkább tehermentesített Fővárosi Törvényszék ügyforgalmi helyzete is jelentősen javult a korábbi évekhez képest.

Az OBH a mindenkor hatályos jogszabályok szerint jár el, e keretek között gyakorolja jogköreit és teljesít a rá rótt kötelezettségeket. Az ügyáthelyezés lehetőségének megszűnésével azonban várhatóan további erőforrások bevonására lehet szükség a központi régióban megindult kedvező folyamatok fenntartásához. Ennek keretében az OBH – a bíróságokkal való egyeztetést követően – további jogszabály-módosítási javaslatokat tervez kezdeményezni, többek között a bírósági titkári és ügyintézői hatáskörök bővítésére, az egyes bíróságok hatáskörének és illetékességének felülvizsgálatára és bírósági eljárások további gyorsítása érdekében.