Az Országgyűlés 2013. június 10-i ülésnapján elfogadta a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítását is tartalmazó T/11207. számú törvényjavaslatot. A törvény módosítása az OBH-nak a bíróságok tapasztalatain alapuló javaslatai nyomán a szabálysértési jogalkalmazást jelentősen javító új szabályokat tartalmaz.

A szabálysértési törvény hatálybalépése óta nagyságrendileg növekedett a bírósági ügyérkezés, amelynek döntő részét a pénzbírság, a közérdekű munka elzárásra történő átváltoztatása iránti ügyek alkotják havonta országosan 20-25 ezres ügyérkezéssel.

A módosítás révén az átváltoztatásos ügyek nem automatikusan, hanem akkor kerülnek tárgyalásra, ha ezt az elkövető kéri vagy a bíróság egyébként hivatalból szükségesnek tartja. Ezáltal a bíróságok erőforrásaikkal az eddiginél hatékonyabban tudnak gazdálkodni a gyors, színvonalas elbírálás érdekében.

A törvénymódosítás számos ponton javítja az eljárási rendelkezéseket. A bíróságok tevékenységét elősegítheti a törvényszékek elnökeinek biztosított azon jogkör, mellyel a szabálysértési ügyekre a területükön működő bíróságokat kijelölhetik, így lehetővé válik – elsősorban a Fővárosban – központosított, jól szervezett, hatékonyan működő speciális szabálysértési csoport kialakítása is.

Az elfogadott törvényjavaslat itt olvasható. A szabálysértési törvény módosítása a dokumentum 47. oldalán kezdődik.