Az egyszerűsítést és az adminisztrációs terhek csökkentését célozza a transzferár-rendelet most megjelent módosításának döntő része. A cégeknek azonban várhatóan további változtatásokra kell készülniük szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló rendelettel kapcsolatban – derül ki az Ernst & Young legfrissebb jelentéséből.

„A rendelet most hatályba lépő módosításainak többsége az egyszerűsítést és az adminisztrációs terhek csökkentését célozza. A várakozásokkal ellentétben a végső normaszövegbe végül nem került bele az összehasonlító kutatásokat részletesen szabályozó melléklet. Információink szerint azonban ez a javaslat – várhatóan átdolgozott tartalommal – az év végi adótörvény módosítások között kihirdetésre kerül. Mivel az adóhatóság már alkalmazza ezeket elveket az ellenőrzési gyakorlatában a cégeknek már most fel kell készülniük a további módosításokra is” – mondta Lipták Zoltán, az Ernst & Young adópartnere.

A rendeletmódosítás egyik fontos eleme, hogy az adózót nem terheli nyilvántartási kötelezettség már a szokásos piaci ár megállapítására (APA) vonatkozó kérelem benyújtásának adóévében sem, ezzel a rendelet potenciálisan hat évre kiterjeszti a szokásos piaci ár megállapodások érvényességét. Érdemi könnyítés, hogy a nyilvántartási kötelezettség alóli mentesülést biztosító 50 millió forintos értékhatár vizsgálatánál ezentúl csak az adott adóévben történt teljesítések értékét kell együttesen figyelembe venni.

A rendeletmódosítás pontosítja a kapcsolt felek közötti költségátterhelésekre vonatkozó előírásokat is. Új szabályként pedig megjelent, hogy ha az adózó több kapcsolt vállalkozása részére terheli át a szolgáltatások, illetve termékértékesítés ellenértékét, akkor köteles alátámasztani az alkalmazott allokációs kulcs szokásos piaci jellegét.

A változtatások köre kiterjed az alacsony hozzáadott értékű csoporton belüli szolgáltatásokra is: a törvényalkotók egyrészt pontosították ennek fogalmát, másrészt szélesebb körben tették alkalmazhatóvá a nyilvántartásra vonatkozó egyszerűsítést.

A rendeletmódosítással elfogadott egyszerűsítéseket a naptári évtől eltérő üzleti évvel rendelkező adózók már a 2012. évre vonatkozó nyilvántartásokra is alkalmazhatják – tette hozzá Lipták Zoltán.