Szervezeti és Működési Szabályzat nélkül dolgozik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK). Szabó Máté ombudsman az emberi erőforrások miniszterétől kérte a 2700 állami köznevelési intézmény fenntartására létrehozott szervezet működésének garanciáit tartalmazó alapdokumentum kiadását.

2013 januárjától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a fenntartója valamennyi állami köznevelési intézménynek. A jogszabály értelmében a KLIK Szervezeti és Működési Szabályzatában (SzMSz) meghatározott egyes iskolatípusok fenntartói feladatait a tankerületek, más köznevelési intézményekét a megyeközponti tankerületek látják el.

Panaszbeadványok vizsgálata során jutott az alapvető jogok biztosának tudomására, hogy az illetékes miniszter a KLIK több mint 10 hónapos működése ideje alatt nem adta ki a garanciákat jelentő alapdokumentumot, az SzMSz-t. Hiányoznak a Központi Hivatal szervezetére és működésére vonatkozó alapszabályok, miközben a hivatal felelős az ország valamennyi állami köznevelési intézményének, illetve saját és területi szervezeteinek fenntartásáért.

Az ombudsmannak az illetékes államtitkár kifejtette, hogy e működési dokumentum kiadását több tényező akadályozta. A KLIK az iskolák átvételekor nem rögzítette pontosan a szerződésekben az átvett intézmények adatait, hiányosak a tankerületi igazgatók adatszolgáltatásai, valamint a nagy mennyiségben beérkező adatokat a KLIK központja nem tudja feldolgozni. A tankerületek infrastrukturális ellátottsága hiányos, nincs számítógép és megfelelő internetes elérhetőség, telefon, stb. Az SzMSz kiadásának határidejét jogszabály tételesen nem határozza meg, ám visszásságot okoz a KLIK törvényes működését biztosító normák hiánya – állapította meg az ombudsman.

A törvény értelmében a fenntartó vezetője, a KLIK elnöke jogosult az állami iskolák intézkedéseivel szemben benyújtott szülői, tanulói kérelmek és fellebbezések elbírálására. Az alapjogi biztos jelentésében rámutatott arra, hogy a jelenlegi szabályozás eközben nem tartalmazza a jogorvoslathoz való jog érvényesítésének eljárási garanciáit. A jogorvoslati jogot jogszabályban kellene rögzíteni – javasolta a biztos. Szabó Máté felkérte az emberi erőforrások miniszterét, hogy a KLIK szervezeti és működési szabályzatát soron kívül adja ki, egyidejűleg kezdeményezze a köznevelésre vonatkozó jogorvoslati jog tényleges garanciáit tartalmazó jogszabályok szükséges módosítását.

A teljes jelentés elolvasható →