Kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bizottság (EB) a devizahitel-nyújtás korlátozása miatt – tudatta honlapján a brüsszeli testület. Az eljárás megindításának tényén kívül a honlapon részletek nem szerepelnek. A Kormányzati Kommunikációs Központ csütörtök délelőttre ígért az ügyben részletes tájékoztatást.

Újságírói értesülés szerint az Európai Bizottság hivatalos felszólító levelet küldött Magyarországnak, mert úgy ítéli meg, hogy sérti a tőke szabad áramlásának uniós elvét az a 2011 júliusában született kormányrendelet, amely azt írja elő, hogy csak az kaphat devizahitelt, akinek a kérdéses devizában akkora bruttó havi jövedelme van, amely forintra átszámítva meghaladja a minimálbér tizenötszörösét. A Bizottság szerint ez olyan jelentős mértékben leszűkíti a lehetséges hitelfelvevők körét, hogy a szabályozás de facto olyan korlátozás bevezetését jelenti, amely a devizahitelezés teljes betiltására hasonlít, amely egyébként pár nappal a kormányrendelet megszületését megelőzően, 2011. július 1-jén szűnt meg.

Az unió működéséről szóló szerződés általánosságban tiltja a tőke szabad mozgásának bármiféle korlátozását, és ez alól csak ritkán enged kivételt tenni, a szerződésben lefektetett indokok alapján, vagy a közjó érdekében, kényszerítő okok miatt. A korlátozásnak arányosnak és megfelelőnek kell lennie a kitűzött cél elérésére, de az uniós szabályok szerint nem mehet tovább az ehhez szükségesnél.

A Bizottság úgy gondolja, hogy a magyar szabályozás az arányosság elvét sérti, mert az elérni kívánt célt más módon, kevésbé restriktív, de hatékony intézkedésekkel is el lehetne érni. A Bizottság tisztában van a magyarországi helyzettel és a devizában való túlzott eladósodás következményeivel, ezért az intézkedések célját egyáltalán nem is vitatja. Brüsszel ennek a “legitim” célnak az elérésére ugyanakkor például a fogyasztóvédelmi szabályok szigorítását, más körültekintő hitelbírálati szempontok megállapítását vagy jogilag nem kötelező eszközök alkalmazását is elfogadhatónak tartaná, amelyekről Magyarország az uniós jog engedte kereteken belül szabadon határozhat.

A döntés a kötelezettségszegési eljárás megindításáról június 20-án született. Ennek puszta tényét, a részletek ismertetése nélkül a Bizottság a honlapján is közzétette.

Ha egy kötelezettségszegési eljárást a Bizottság a második vagy a harmadik szakaszba léptet, tehát ha egy ügyben a brüsszeli testület indoklással ellátott véleményt küld, vagy az Európai Bírósághoz fordul, arról még aznap a nyilvánosság számára is elérhető közleményt tesz közzé. A kötelezettségszegési eljárások megindításáról, azok első szakaszáról, a hivatalos felszólító levélről viszont aznap a Bizottság sajtószolgálata semmilyen információt nem ad, az csak napokkal később kerül fel a testület honlapjára.

NGM: A devizahitel kockázatos termék, amelyet szabályokkal célszerű korlátozni

A kormány fenntartja azon álláspontját, hogy a devizahitel továbbra is kockázatos termék, amit prudenciális és fogyasztóvédelmi szabályok alkalmazásával célszerű korlátozni, és kész minden érdemi vitára a meghozott intézkedéseivel kapcsolatban – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) csütörtökön.

A magyar lakosság lakáshitel-állományának mértéke, azon belül is a devizaadósság drámai mértéke, és ebből adódóan a bajba jutott hitelesek egyre növekvő száma a szocialista kormányok egyik legsúlyosabb öröksége, ezért 2010 nyarán az Országgyűlés egyik első döntése volt, hogy megtiltotta az ingatlan jelzáloghoz kötött devizahitelezést. Erre azért volt szükség, hogy megálljon a lakosság további eladósodása, amely az otthon elvesztésének kockázatát hordozza magában – fejti ki a tárca a közleményében.

Hozzáteszi: ugyanakkor az EU szabályaival összhangban nem zárható el a deviza alapú lakáshitel lehetősége az emberek elől, ezért szigorú feltételekkel, de a kormány visszaállította a deviza alapú lakáshitelezést.

A közlemény szerint a Bizottság is elismeri, hogy a természetes személyeknek nyújtott deviza jelzáloghitelek kockázatosak, de érvelése szerint a vitatott rendelkezésnél léteznek kevésbé korlátozó alternatív intézkedések is.

A NGM emlékeztet, hogy az Európai Bizottság még 2011 decemberében egy EU pilot-eljárás megindításának keretében jelezte Magyarország felé, hogy a jelzáloghitelt igénylő jövedelmének el kell érnie a minimálbér tizenötszörösét, illetve annak a hitel devizanemében kell fennállnia.