Megjelent a De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat legfrissebb száma. A Magyar Jog- és Államtudományi Társaság (www.mjat.hu) gondozásában megjelenő De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat (DIEIP) 2013/1. számában tizenkét tanulmány mellett egy recenzióval ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

A tartalomból:

Bató Szilvia (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék, Bolyai-ösztöndíjas) – Siket Judit (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék, egyetemi tanársegéd): Az új közigazgatási szervezet és a kulturális örökségi elemek védelme

Csirik Márton (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Összehasonlító Jogi Intézet, PhD-hallgató): Az alkotmánybíráskodás művészete és egy új alkotmánybírósági törvény koncepciója

Erdős Csaba (Széchenyi István University, Doctoral School of Law and Political Sciences, PhD student): A Problematic Part of the Renewed Hungarian Parliamentary Law: The Parliamentary Representation of Nationalities

Józsa Zoltán (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens): Az egyablakos ügyintézés: európai gyakorlat, hazai távlatok

Komár Endre Béla (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, PhD-hallgató; Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala, hatósági ügyintéző): Az SPS magyarországi bevezetéséről

Kovács Judit Nóra (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék, PhD-hallgató): Információszabadság fontossága a GMO-k fényében

Kőhalmi László (Universität Pécs Juristische Fakultät, Lehrstuhl für Kriminologie und Strafvollzugrecht, Lehrstuhlinhaber): Der nicht enden wollende Kampf gegen die Korruption

Mészáros Ádám Zoltán (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, PhD-hallgató; ügyészségi fogalmazó): Gondolatok az élethez való jog korlátozhatóságának kérdéséről

Radics Olívia (The George Washington University Law School, LLM candidate): Violence Against Women and Due Diligence: Applying the Inter-American Court of Human Rights’ Cotton Field Framework to the Case of Missing and Murdered Indigenous Women in Canada

Rixer Ádám (Head of Department of Public Administration, Law Faculty of the University of the Hungarian Reformed Church – Budapest): Roma Civil Society in Hungary

Tárczy Edit Zsuzsanna (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, Törvényességi Felügyeleti Főosztály, önkormányzati referens): A fogyasztók jogairól szóló irányelv implementálása az Unió egyes tagállamaiban

Torják Norbert (Government Office for Győr-Moson-Sopron County, lawyer): Legislative Process in Establishing the Administrative District System

Zárol Evelin (Pécsi Tudományegyetem Politikatudományi Doktori Iskola, PhD-hallgató): Amiről Ausztria hallgat (recenzió)

A DIEIP következő száma a XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának (Szeged, 2013. március 25-27.) helyezett pályamunkáiból fog válogatást közölni, mely várhatóan még nyár folyamán megjelenik.

A folyóiratról bővebben, a korábbi számok tartalomjegyzékei