A Magyar Orvosi Kamara a leghatározottabban visszautasítja és tiltakozik az ellen a népi kezdeményezés ellen, amely az aktív eutanázia lehetőségére tett javaslatot.

Éger István, a köztestület elnöke szerdai budapesti sajtótájékoztatóján bejelentette azt is, ha jogilag megalapozott, fellebbezést nyújtanak be az Országos Választási Bizottsághoz (OVB).

A múlt héten az OVB hitelesítette azt a népi kezdeményezést, amely lényegében az eutanázia lehetőségét teremtené meg orvosi részvétellel. A kérdés úgy szól: Egyetért-e Ön azzal, hogy a gyógyíthatatlan halálos betegségben szenvedő felnőtt korúak orvosi segítséggel vethessenek véget az életüknek?

A népi kezdeményezésekhez 50 ezer érvényes aláírás kell, ez azonban csak napirendre vételre kötelezi a parlamentet, a kérdésnek megfelelő döntésre már nem.

A MOK elnöke példátlannak minősítette a kezdeményezést, hangsúlyozva, hogy az orvos az élet védelmére esküszik fel, és minden ezzel ellentétes cselekedete súlyos etikai vétség.

Megjegyezte: az egészségügyi törvény betegjogi része rendelkezik arról, hogy a betegnek joga van megtagadni az ellátást, amit az orvosnak figyelembe kell vennie, de nem segédkezhet öngyilkosságban, és nem segítheti betegét a halálba. Szintén e törvényben van az a passzus – emlékeztetett Éger István -, amely szerint a haldoklónak joga van minden lehetséges ápolást, támogatást, gondozást, fájdalomcsillapítást megkapnia.

Az elnök sajnálkozását fejezte ki, hogy Magyarország erre sem társadalmi, sem szociális és egészségügyi vonatkozásban nincs felkészülve. A jelenlegi – válságban lévő – egészségügyi rendszerben nincs meg a megfelelő szakszemélyzet, finanszírozás és körülmény, amely a rászoruló betegek, haldoklók számára a méltó befejezést biztosítani tudná.

Éger István közölte, hogy a kamara vizsgálja az OVB-hez benyújtott kérdés alaptörvényt érintő összefüggéseit, és ennek tükrében döntenek arról, hogy fellebbeznek-e az OVB-nél.

A MOK elnöke hozzátette, bár népi kezdeményezésről van szó, de “ilyen precedensértékű ügyek” mellett nem lehet szó nélkül elmenni, “ezeket a kezdeményezéseket csírájában kell elfojtani”. “Nem vagyunk az élet bírói”, az eutanázia kérdése rendkívül sok etikai, morális, szakmai kérdést vet fel – tette hozzá.

Kérdésre válaszolva azt mondta, ha lesz a témában társadalmi vita, abban részt vesznek, de nem lesznek a kezdeményezői, és az álláspontjuk sem fog megváltozni – nyomatékosított Éger István.

Európában csak három országban, Belgiumban, Hollandiában és Svájcban engedélyezik az eutanáziát – mondta a MOK elnöke.