Szabó Máté ombudsman kifogásolja, hogy az igazságügyi szakértők szerinte indokolatlanul hosszadalmas eljárásai miatt elhúzódnak az államigazgatási eljárások, ami veszélyezteti a jogbiztonságot és a tisztességes eljáráshoz való jogot.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala által hétfőn az MTI-hez eljutatott közleményben az olvasható: a rendőrség a szakértői intézetekkel való hosszú távú jó együttműködés megalapozása és megőrzése miatt sok esetben akkor sem alkalmazza az indokolatlanul késlekedő szakértő ellen alkalmazható szankciót, amikor az indokolt lenne.

Beszámoltak arról, hogy hozzátartozóját gyászoló panaszos fordult az ombudsmanhoz azzal, hogy a felesége halálának körülményeit vizsgáló eljárás hónapok óta húzódik, ezért az özvegyi nyugdíj iránti kérelmét nem tudják elbírálni, és az elhunyttal kapcsolatos egyéb ügyeket sem lehet megnyugtatóan rendezni.

Az alapvető jogok biztosának vizsgálata kiderítette, hogy az elhunyt boncolását a kirendelt szakértő négy napon belül elvégezte, a jegyzőkönyvet azonban négy és fél hónap elteltével állították ki, ahogy ugyanennyi időt vett igénybe a szakvélemény megfogalmazása is.

Megemlítették, hogy egy időközben kirendelt másik szakértő pedig egyrészt nem jelezte, hogy a feladat elvégzésében időlegesen akadályozza az egészségi állapota, másrészt a kirendelő hatóság, a rendőrség is mulasztott, mert az alapjogi biztos vizsgálatának kezdetéig bizonyítható módon nem sürgette meg az eljárást.

A közlemény szerint az érintett igazságügyi orvostani intézet igazgatója nem válaszolt az ügyfél tájékoztatást kérő leveleire, de az ombudsman vizsgálata során sem tett eleget a válaszadási kötelezettségének.

Az alapvető jogok biztosa a jogbiztonság sérelmét állapította meg és felkérte az intézet felettes szervének igazgatóját, hogy saját hatáskörében – az érintettek meghallgatásával – vizsgálja ki a mulasztásokat, továbbá fontolja meg a fegyelmi felelősségre vonás lehetőségét.

A hasonló problémák megelőzése érdekében a biztos felkérte az érintett rendőrkapitányság vezetőjét, hogy a jövőben nagyobb figyelemmel kövesse a kirendelt szakértők eljárásait, szükség szerint sürgesse meg azokat és gondoskodjon arról, hogy haladéktalanul rendeljenek ki új szakértőt az akadályoztatott helyére.

A jelentés a https://www.ajbh.hu/documents/10180/111959/201205783.pdf oldalon olvasható.