Szabó Máté ombudsman indítványára október 30-i hatállyal megsemmisítette a Kúria a miskolci szmogrendeletet.

Az alapvető jogok biztosa új hatáskörében idén első alkalommal fordult a Kúriához. Az indítvány szerint Miskolc szmogrendeletének egyes rendelkezései jogszabályba ütköznek, így egy szmogriadó esetén veszélyeztetik az egészséghez és az egészséges környezethez való jogot. A Kúria Önkormányzati Tanácsa határozatában a teljes önkormányzati rendelet jogellenességét állapította meg és 2013. október 30-i hatállyal megsemmisítette azt. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kúria eljárása során nem vitatta az indítványban foglaltakat és vállalta, hogy legkésőbb szeptember 30-ig új rendeletet alkot.

2013. január 1-től az alapvető jogok biztosa már közvetlenül is a Kúriához fordulhat abban az esetben, ha megállapítja, hogy az alapvető jogok megsértését helyi önkormányzati rendelet jogszabályba ütközése okozza.

Az Kúria törvényességi felügyeleti eljárását kérő első ombudsmani indítvány szerint a miskolci rendelet az államigazgatási szervek számára több olyan feladatot is megállapított, amelyet önkormányzati rendelet nem szabályozhat. Ezzel korlátozta a polgármester törvényben megállapított, a szmogriadó végrehajtásával kapcsolatos önálló hatáskörét, valamint a jogszabályokkal ellentétesen felülírta a polgármesternek a lakosság tájékoztatásával kapcsolatos feladatait is.

A biztos megállapította indítványában azt is, hogy végrehajthatatlan a miskolci szmogrendelet azon rendelkezése is, amely szerint a polgármester szmog esetén a sárga környezetvédelmi matricával ellátott gépkocsik közlekedését tilthatja meg. Sárga matricás autók azonban ma már nincsenek forgalomban, 2010-től ugyanis a járműveket környezetvédelmi besorolásuk szerint fekete, piros, kék és zöld plakettel látják el. A helyi rendelet alapján szmogriadó esetén így a környezetre legveszélyesebb, fekete és piros matricával ellátott gépjárművek továbbra is közlekedhetnek, mert azt a polgármester nem korlátozhatja.

Az ombudsman kezdeményezésében kifogásolta azt is, hogy szmogriadóban a helyi rendelet a kormányrendeletnél szélesebb körben engedte meg egyes jármű-csoportok közlekedését, így szmogban például egyes kereskedelmi szállítók, taxik, valamint a temetkezési szolgálat gépjárműveinek sem kell leállniuk.

A szmoghelyzetben szükséges intézkedéseket 2010-től az Európai Unió irányelve szerint megalkotott új levegővédelmi kormányrendelet határozza meg, az önkormányzatoknak ennek keretei között kellett kialakítaniuk a helyi szabályozást. A Kúria megállapította, hogy a miskolci szmogrendelet még a korábbi levegővédelmi kormányrendelet alapján készült, így ellentétes az újabb, jelenleg hatályos szabályozással. Miskolc önkormányzata 2013. szeptember 30-ára vállalta a Kúria határozatának megfelelő új rendelet megalkotását.