A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárásai során üzleti titkokat tartalmazó iratokhoz juthat, ilyenkor a hivatal csak az érintett kérelmére korlátozza az iratokba való betekintést, illetve azokról másolat vagy feljegyzés készítését – az erről szóló tájékoztató a GVH honlapján jelent meg.

A GVH a birtokába került iratokat felhasználhatja – a versenyfelügyeleti eljárások során – a vizsgált jogsértés bizonyítására. Ezeket az iratokat azonban mások is megismerhetik, így például az eljárás ügyfelei betekinthetnek azokba, más hatóság részére kiadhatók, illetve a GVH nyilvános határozata is hivatkozhat rájuk.

Ha ezek az iratok üzleti tikot tartalmaznak, akkor – az előbbi szabályok szerint – azok kiadhatók másoknak, ez viszont sérti a titokgazda üzleti érdekeit. Ezért az érintettnek kell nyilatkoznia arról, hogy kéri az iratokba való betekintés, továbbá ezekről másolat vagy feljegyzés készítésének korlátozását.

Amennyiben a GVH az indoklást megfelelőnek találja, akkor kötelezheti az ügyfelet arra, hogy az adott iratról készítsen egy olyan változatot, amely nem tartalmaz üzleti tikot. Mások csak az iratnak ezt a változatát ismerhetik meg.