Megjelent az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások igényléséről szóló miniszteri rendelet a Magyar Közlönyben.

E szerint a fenntartó a 2012/2013 tanév 2013. január 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakára képességkibontakoztató, integrációs felkészítő, óvodai fejlesztő program szervezését támogató és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására fordítható támogatást igényelhet.

A kiegészítő támogatást és a kiegészítő illetményt az a fenntartó igényelheti, aki tavaly szeptember 1-jétől december 31-ig támogatásban részesült.

A támogatás akkor igényelhető, ha a fenntartott intézmény a támogatási időszakban a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról az Emberi Erőforrások Minisztériuma rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő, az oktatásért felelős miniszter által kiadott integrációs pedagógiai program szerinti képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítést, illetve óvodai fejlesztő program szerinti foglalkozást biztosít.

A kiegészítő támogatás összege képességkibontakoztató, integrációs felkészítés és óvodai fejlesztő program esetén legfeljebb 20 000 forint/fő.

A kiegészítő illetmény összege általános iskolai pedagógus esetén, ha a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya az 5 százalékot eléri vagy meghaladja, de legfeljebb 20 százalék, tanulónként legfeljebb 9000 forint, ha a 20 százalékot meghaladja, de legfeljebb 40 százalék, tanulónként legfeljebb 12 500 forint, ha a 40 százalékot meghaladja, de legfeljebb 60 százalék, tanulónként legfeljebb 15 000 forint, vagy 60 százalékot meghaladja, tanulónként legfeljebb 19 000 forint.

Az óvodapedagógusok esetén a kiegészítő illetmény abban az esetben, ha a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya a 15 százalékot eléri vagy meghaladja, de legfeljebb 50 százalék, gyermekenként legfeljebb 12 500 forint, vagy az 50 százalékot meghaladja, gyermekenként legfeljebb 15 000 forint.

A fenntartó és az általa fenntartott intézmény a lebonyolítóval a támogatásról 2013. szeptember 20-ig szerződést köt.