A bentlakásos intézményben élők jövedelmét szabályozó jogszabályi környezetet felül kell vizsgálni – derül ki az ombudsman legújabb vizsgálatából

Szabó Máté szerint a gazdasági körülmények változásait figyelmen kívül hagyó merev jogszabályi környezet és gyakorlat veszélyeztetheti a jogbiztonsághoz való jog érvényesülését, valamint az egyenlő bánásmód követelményét.

A közleményben példaként említették, hogy a szentgotthárdi Pszichiátriai Betegek Otthona minimum 5700 forint költőpénzt köteles biztosítani a gondnokság alá helyezett ellátottaknak, ám ez az összeg évek óta nem emelkedetett, miközben jelentősen drágultak azok a termékek, így a kávé és a dohányáru, amelyeket az ellátottak vásárolni szoktak.

Az ombudsman jelentésében kitért arra, hogy az intézményben élő emberek jövedelmeiből, juttatásaiból levont térítési díj nem minden esetben fedezi az ellátás költségeit, így a költőpénzt abból már nem emelhetnék.

Szabó Máté megállapításai szerint a kevés költőpénznek nem elfogadható megoldási alternatívája az ellátottak egymás közötti árucseréje, ezért a bentlakásos intézményben élők jövedelemviszonyaira vonatkozó teljes jogszabályi környezet átfogó felülvizsgálata, újragondolása szükséges.

Az alapvető jogok biztosa ezért felkérte az emberi erőforrások miniszterét, hogy kezdeményezze a jogszabályi rendelkezések szociális, jogi és gazdaságossági szempontú újragondolását. Javasolta, hogy vizsgálják felül a bentlakásos szakosított szociális intézményekben élő ellátottak jövedelmi és tulajdonviszonyainak, általános és speciális szükségleteik finanszírozásának teljes jogszabályi környezetét.