Az Alaptörvényben alapelvi szinten rögzített jogorvoslati jog nem merülhet ki a közigazgatási határozatok formai felülvizsgálatában, az érdemi kell, hogy legyen – áll a Kúri döntésében.

Felperes a Rendészeti Szakközépiskola tanulója. Az első tanulmányi év befejezését követően, hivatásos állományba történő helyezése érdekében az oktatási intézmény vezetője kifogástalan életvitelének ellenőrzését kezdeményezte a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál. A vizsgálat lefolytatását követően a Szolgálat a felperes életvitelét kifogásolhatónak tartotta, amely tényt határozatában rögzítette. A Rendészeti Szakközépiskola vezetője e határozati megállapítások ismeretében – az alperes jogerős határozatával helybenhagyottan – a felperes tanulói jogviszonyát megszüntette.

Az ügyben hozott jogerős ítélet a felperes keresetét elutasította.

A felülvizsgálati eljárás során a Kúria arra az álláspontra helyezkedett, hogy a Szolgálat eljárása, határozata bírói úton nem felülvizsgálható, azonban annak eredményeképpen tett érdemi határozatbeli megállapítások vitathatóak. Az Alaptörvényben alapelvi szinten rögzített jogorvoslati jog nem merülhet ki a jogerős határozat formai, alaki felülvizsgálatában, hanem tartalmi felülvizsgálatot is kell, hogy jelentsen. A felperes nem zárható el attól, hogy a tanulói jogviszonyát megszüntető határozat jogsértő volta kapcsán, a kifogásolható életvitelt érintően bizonyítást ajánljon fel, amelynek felvételét a bíróság nem mellőzheti.

(Kfv.III.37.726/2012.)