Tartalmi szempontból nem ellenőrizhetők azok a levelek, amelyeket a fogvatartottak írnak a hatóságoknak. A balassagyarmati börtönben mégis ellenőrizték, sőt, egy levél hangneme miatt fegyelmi eljárást is indítottak. Az alapvető jogok biztosa a büntetés-végrehajtás országos parancsnokához fordult a hasonló esetek megelőzéséért.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben fogva tartott panaszos sérelmezte, hogy a bv. intézetben fegyelmi eljárást indítottak vele szemben, mert a Balassagyarmati Járásbíróságnak írt levelében tiszteletlen szavakat használt a bíróval szemben.

Az ombudsmani vizsgálat megállapította, hogy a vonatkozó igazságügy-miniszteri rendelet értelmében a fogvatartottak hatóságokhoz címzett levelei tartalmilag nem ellenőrizhetőek. A bíróságnak írt levelet a fogvatartott nevelője semmiképp sem olvashatta volna el, így ennek alapján fegyelmi eljárást sem kezdeményezhetett volna vele szemben. A nyilvánvaló jogsértést az osztályvezetőnek észlelnie kellett volna, és első fokon meg kellett volna szüntetnie a fegyelmi eljárást. Az eljárást csak másodfokon szüntette meg a parancsnokhelyettes.

Az ombudsman emlékeztetett arra is, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága korábban elmarasztalta Magyarországot, mert a büntetés-végrehajtási intézet ellenőrizte egy fogvatartott és a strasbourgi bíróság levelezését.

Az alapvető jogok biztosa megállapította, hogy a Balassagyarmati Fegyház és Börtön súlyosan megsértette a fogvatartott magánszférához, illetve kapcsolattartáshoz való jogát, ezért azt ajánlotta a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának, intézkedjen, hogy az irányítása alatt álló szerveknél a jövőben semmiképp se kerüljön sor a fogvatartottak és a hatóságok, jogvédő szervezetek, védők közötti levelezés ellenőrzésére.

A teljes jelentés elolvasható