A kijavítás és kiegészítés nem bejegyzett jogra vagy tényre vonatkozik, a térképezési hiba kijavításához nem szükséges az érdekelt harmadik személy hozzájárulása – foglalt állást ítéletével a Kúria.

A térképezési hiba kijavítására irányuló eljárásra az 1996. évi LXXVI. törvény (Ftv.), a 16/1997.(III.5.) FM rendelet (Vhr.) és a 46/2010.(IV.27.) FVM rendelet (R.) rendelkezései az alkalmazandó szabályok, a telekalakításra vonatkozó szabályok nem irányadók. A kijavítás és kiegészítés nem bejegyzett jogra vagy tényre vonatkozik, térképezési, felmérési és területszámítási hiba miatti valamely ingatlan-nyilvántartási adat kijavítására, megváltoztatására az érdekelt harmadik személy hozzájárulása nélkül kerülhet sor. Az R. 59.§ (2) bekezdése értelmében ilyen hiba kijavításához még előzetes hatósági, bírósági határozatra vagy engedélyre sincs szükség.

A közhitelesség elvét nem sérti az, ha a tévesen bejegyzett, területszámítási hibával terhelt adatot a hatóság az eredeti kataszteri térképnek megfelelő állapot szerint állítja vissza és ennek megfelelően tünteti fel az egyes ingatlanok területméretét, ezáltal az ingatlan-nyilvántartás nem a téves, hibás adatot tartalmazza.

Kfv.II.37.691/2012/4. ítélet