A kormány az egyes kulturális tárgyú törvények alapvetően jogtechnikai jellegű, érdemi tartalmi változással nem járó módosításairól szóló törvényjavaslat Országgyűlés elé terjesztéséről döntött – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) csütörtökön.

A tárca kiemelte: a kormány célja a 2014. március 15-én hatályba lépő új polgári törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései és a kulturális ágazati törvények közötti megfelelőség és összhang megteremtése.

Ha az Országgyűlés elfogadja a törvényjavaslatot, amelyet az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő törvénymódosításokat tartalmazó törvénycsomag részeként nyújtanak be, akkor az 2014. március 15-én léphet majd hatályba.

A módosító csomag egyebek mellett a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről; a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről; a kulturális örökség védelméről; a mozgóképről; az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól; a világörökségről szóló törvényeket érinti – áll a közleményben.

A nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényt érintő módosítás meghatározza a letéti szerződés minimális tartalmi elemeit, rögzíti a letevő és a letéteményes jogait és kötelességeit, ezáltal pontosabb jogi környezetet teremt, és elősegíti, hogy a múzeumok által letétként átvett kulturális javak őrzése és kezelése hosszú távon is biztosított legyen. A letéttel kapcsolatos részletszabályokat miniszteri rendelet állapítja majd meg – közölte az Emmi.