Változások a bírósági rendszerben Finnországban és Magyarországon címmel rendeztek szemináriumot 2013. szeptember 16-án a Finn Nagykövetségen. A két ország szakembereinek részvételével lezajlott konferencia célja a tapasztalatcsere és a jó gyakorlatok megosztása volt.

A szeminárium lehetőséget biztosított mindkét országnak arra, hogy bemutassa hazája bírósági szervezetét, a közelmúltban lezajlott vagy még csak tervezett reformokat, az aktuális problémákat és az ezek leküzdésére szolgáló megoldásokat. Az előadásokat követően a résztvevők szabadon hozzászólhattak a témákhoz.

A konferencia során Handó Tünde, az OBH elnöke a magyar bírósági rendszer rendszerváltozást követő átalakulását mutatta be, míg Tuija Brax, volt finn igazságügyi miniszter, jelenlegi parlamenti képviselő a finn bírósági szervezet aktuális kérdéseiről beszélt.

Az ügyvédség két országbeli helyzetét a nemzeti ügyvédi kamarák elnökei, Bánáti János és Risto Sipilä vázolták fel.

Végezetül Alice Guimaraes-Purokoski, a finn legfelsőbb bíróság bírája a felsőbíráskodás finnországi helyzetét, míg Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék elnöke – egyben az OBT tagja – a bíróság szervezet központi igazgatásában szerepet játszó testület magyarországi metamorfózisát mutatta be.

A konferencia lezárultával a résztvevők egyetértettek abban, hogy a nyelvi gyökereken túl a két nemzet igazságszolgáltatásában is számos közös elem van, amelyek feltárásában, egymás bírósági rendszerének megértésében a hasonló rendezvények nagy segítséget jelentenek. A különbözőségek és hasonlóságok mellett ami azonos, az a bíróságok küldetése: a jogállamiság biztosítása.