”Nemcsak a 43 szerző példás együttműködése, de a szakmai tartalom szempontjából is imponáló a Közigazgatási jog kötetsorozata. Egyfelől kiváló tananyag, másrészről pedig nagyon komoly szakkönyv és biztos vagyok abban, hogy ezt a könyvet a diákok mellett mindenki más is gyümölcsöző módon forgathatja, aki a gyakorlatban ezzel a témakörrel foglalkozik” – mondta el Imre Miklós, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal elnökhelyettese azon a Magyar Tudományos Akadémián tartott könyvbemutatón, amelyen a Wolters Kluwer (korábbi CompLex Kiadó) gondozásában megjelent Közigazgatási jog I-II-III. kötetet mutatták be a közönségnek.

Hézagpótló szerepet tölt be a hazai közigazgatási jogban az a Lapsánszky András – NMHH jogi igazgatója, közigazgatási jogász – szerkesztésében íródott mű, amely az elmúlt időszakban páratlan összefogással, 8 egyetem 43 szerzőjének közös munkájával készült el.

„Néhány évvel ezelőtt írtam le azt, hogy a tudományos eredmények, kutatási tapasztalatok megismerését és megvitatását, oktatásban történő alkalmazását, valamint a munkák gyakorlati felhasználását elősegítené a tudomány különböző műhelyei közötti kapcsolat tervszerűvé és rendszeressé tétele, azonban akkor még nem volt erre példa a gyakorlatban. Úgy gondolom, hogy ennek a korábbi állításnak példás cáfolata ez a mű és bizonyítja, hogy a készség és a képesség is megvan az ismeretek rendszerbe foglalására és átadására hazánkban” – mondta el Józsa Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi karának tanszékvezetője a rendezvényen.

A bemutatón elmondták, hogy a szakmai kiadvány kettős célt szolgál: egyrészt tankönyvként segít kiigazodni a közigazgatási jog különös részében, valamint az egyes ágazatok joganyagában, másrészt a könyvben szereplő kiemelt szakigazgatási területekkel foglalkozó szakemberek számára is fontos ismeretanyagot tartalmaz például az összehasonlító és történeti elemzések, illetve lehetséges szabályozási módszerek, modellek, alapvető jogintézmények és fogalmi keretek elemzéseivel.

Verebélyi Imre, az MTA doktora elmondta, hogy 1966-ban olvasta először Lorenz von Stein német politológus írását, aki a közigazgatási jog különös részeit 1864-ben foglalta írásba, mely magyar fordításban is megjelent 7 évvel később a győri jogakadémia tanára munkájaként. Azonban a különös részek leírása hazánkban a ’90-es évek elejéig gyermekcipőben járt. Ezért a mostani munka kiváló és hiánypótló mű, amelyre a szakmának és a diákoknak is szüksége van és reméli, hogy hamarosan számos diák tananyagának szerves részévé válhat.

A könyvsorozat, amely a hazai jogi karok közigazgatási jogi tanszékei, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem összefogásában készült, rendhagyó segítséget ad oktatási szempontból is a diákoknak: a kötetsorozat nemcsak az adott ágazatok száraz ismertetését tartalmazza, de az ágazat általános jellemzőit is összefoglalja. Így megismerhetjük a közigazgatási beavatkozás okait, indokait, szükségességét, történetét, nemzetközi összefüggéseit, valamint a szabályozás lehetséges módszereit, modelljeit.