A Magyar Jog- és Államtudományi Társaság (www.mjat.hu) gondozásában megjelenő De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat (DIEIP) 2013/3. száma az alábbi tíz tanulmányt és egy konferenciabeszámolót közli.

 • Farkas Ádám (Honvédelmi Minisztérium, Jogi Főosztály, kormánytisztviselő; Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti Tanszék, egyetemi tanársegéd) – Horváth Lívia: Zuhanó pályán csúcsra járatva? Gondolatok a védelmi tevékenységek kiszervezésének történetiségéről
 • Egresi Katalin (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, egyetemi docens): Érvek és ellenérvek a régiókkal kapcsolatban az olasz alkotmányozás folyamatában
 • Fejes Zsuzsanna (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Politológiai Tanszék; Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar, Államelméleti és Politikatudományi Tanszék, egyetemi docens): Európaizáció és a kormányzás új formái az Európai Unióban
 • Kálmán János (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék, egyetemi tanársegéd): Az európai ügynökségek és a Meroni-doktrína
 • Kőhalmi László (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék, tanszékvezető egyetemi adjunktus): A globális „common”-ok egyes környezetjogi problémái
 • Lázár Nóra Kata (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék, PhD-hallgató): A nukleáris robbantások kérdése a nukleáris fegyvermentes övezetekben
 • Radics Olívia (The George Washington University Law School, Visiting Scholar; Researcher in Residence, American University Washington College of Law): Fighting the Resource Curse: High-Value Natural Resource Management, Sustainability and Security in a Changing Climate in Afghanistan
 • Szörös Anikó (Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága, törvényszéki ügyintéző): Közös végrendelet
 • Varga Szabolcs (Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar, egyetemi docens) – Juhász Mariann (szociálpedagógus): A HIV fertőzötteket érintő diszkrimináció magyarországi vonatkozásai
 • Vértesy László (National University of Public Service Faculty of Public Administration, assistant professor): The Model State Administrative Procedure Act in the USA
 • Kovács Laura (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Interdiszciplináris Doktori Iskola, doktorjelölt): UACES 43. Éves Konferencia „Exchanging ideas on Europe” (konferenciabeszámoló)

Az aktuális szám írásai teljes terjedelmükben megtekinthetők a folyóirat honlapján.

A DIEIP következő száma 2014 februárjában fog megjelenni.