Kötelező vagyoni biztosíték létrehozása fizetésképtelenség esetére, jobb tájékoztatás, a késést szenvedő járatok utasainak nagyobb védelme – többek közt ezek elfogadásáról szavazott nemrég az Európai Parlament és támogatta az Európai Bizottság rendelet-javaslatát. Az Európai Parlament és Tanács rendeletének jövőbeni elfogadásakor jelentősen bővülni fognak a légi utasok jogai.

Az elfogadás előtt álló európai uniós jogszabálytervezet értelmében hiába kerül a légi fuvarozó fizetésképtelen helyzetbe: a csődje, tevékenységének felfüggesztése vagy beszüntetése miatti járattörléskor ugyanúgy köteles lesz a jegyárak visszatérítésére, átfoglalásra és ellátásra is. Emellett a légitársaságnak bizonyítani kell, hogy megtette mindazokat a szükséges intézkedéseket azért, hogy a törölt járatok utasai számára biztosítani tudja az előbb említett kötelezettségei teljesítését. (Így például biztosítást kell kötnie vagy garanciaalapot létrehoznia.)

Emellett meghatározásra kerül a tervezetben a légitársaságok számára azon kötelezettség, hogy kapcsolattartó pontokat üzemeltessenek minden olyan repülőtéren, ahova járatot közlekedtetnek. Ezek legfőbb feladata az utasok tájékoztatása az őket megillető jogokról, és az azonnali segítségnyújtás járattörlés vagy járatkésés, illetve poggyásszal kapcsolatos reklamáció esetén. Ezen kívül a menetrend szerinti indulási időt követő harminc percen belül tájékoztatnia kell majd a légitársaságnak a fogyasztót arról, ha bármilyen olyan körülmény áll fenn, amely kihatással van az indulás időpontjára – jelenleg ugyanis még nem került meghatározásra az, mennyi idő múltán szükséges az utasok tájékoztatása az aktuális forgalmi helyzetről.

A tervezet értelmében a fogyasztók három hónapig élhetnek panasszal a vonatkozó légi járat indulásának napjától vagy tervezett napjától számítva: erre a légitársaságnak pedig hét napon belül válaszolnia kell. Amennyiben e kötelezettségének két hónapon belül nem tesz eleget és nem ad érdemi választ minden, a reklamációban érintett kérdésre, akkor úgy kell tekinteni, hogy a fogyasztó panaszát és igényét elfogadta.

Ezen felül változatlanul kártérítés illeti meg a járattörléssel érintett fogyasztókat, ugyanakkor a rendelet egyértelműen rögzíti azt is: járatkésés esetén szintén 300-600 EUR összegű kártalanításra jogosult a fogyasztó a késés mértékétől és a járat hosszától függően. Amennyiben pedig a kártérítési igényt a légi fuvarozó elutasítja rendkívüli körülményekre való hivatkozással, úgy azok fennálltát írásos formában kell bizonyítania, máskülönben nem mentesül a kártalanítás teljesítése alól.

A járattörléssel érintett fogyasztóknak továbbá ugyanúgy joguk lesz a jegyek vételárának visszatérítéséhez, valamint átfoglaláshoz, mint azon járatok utasainak, akiknek beszállását visszautasították. Változatlanul megilleti emellett az utasokat az ellátás, azaz részükre díjmentes étkezés, frissítő jár többek között.

Meghatározásra kerül emellett a poggyászkárokért való, légitársaságot terhelő felelősség is: az ellenőrzött poggyász megsemmisülése, elvesztése, vagy megrongálódása miatt bekövetkezett kárt a légi fuvarozó köteles viselni, ha az azokat előidéző esemény a légi jármű fedélzetén, vagy bármely olyan időszakban történt, amely alatt az ellenőrzött poggyász a fuvarozó felügyelete alatt volt. Ha a fuvarozó elismeri az ellenőrzött poggyász elvesztését, vagy az ellenőrzött poggyász huszonegy nappal azt követően sem érkezik meg, hogy az esedékes lenne, úgy az utas jogosulttá válik arra, hogy a fuvarozóval szemben a fuvarozási szerződésből származó jogait érvényesítse. A fuvarozót ugyanakkor nem terheli felelősség, ha a kár a poggyászban rejlő hiba vagy a poggyász minősége miatt következett be.