Egy internetes oldal tulajdonosa a szerzői jog jogosultjainak engedélye nélkül utalhat hiperlinkek révén olyan védett művekre, amelyek egy másik internetes oldalon szabadon hozzáférhetőek. Akkor is ez a helyzet, ha az internethasználók számára úgy tűnik, hogy a linkre kattintva a mű a linket tartalmazó oldalon jelenik meg – áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A C-466/12. sz. ügyben hozott ítélet - Nils Svensson és társai kontra Retriever Sverige AB

Több svéd újságíró újságcikke megjelent szabadon hozzáférhetően a Göteborgs-Posten internetes honlapján. A Retriever Sverige egy svéd társaság, mely olyan internetes oldalt működtet, mely ügyfelei számára más internetes honlapokon, – többek között a Göteborgs-Posten honlapján – megjelent cikkekre mutató, kattintható hivatkozások (hiperlinkek) listáját nyújtja. A Retriever Sverige azonban nem kért engedélyt az érintett újságíróktól ahhoz, hogy a Göteborgs-Posten honlapján megjelent cikkeikhez hiperlinkeket hozzon létre.

A Svea hovrätt (sveai fellebbviteli bíróság, Svédország) a Bírósághoz fordult azzal a kérdéssel, hogy az ilyen linkek szolgáltatása nyilvánossághoz közvetítésnek minősül-e az uniós jog értelmében. Amennyiben igen, a hiperlinkek létrehozása nem lehetséges a szerzői jog jogosultjainak engedélye nélkül. Az uniós jog ugyanis úgy rendelkezik, hogy a szerzőknek kizárólagos joga van műveik nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezésére vagy annak megtagadására.

Ítéletében a Bíróság úgy találta, hogy védett művekre mutató, kattintható linkek szolgáltatása nyilvánossághoz közvetítésnek minősül. E cselekmény egy mű nyilvánosság számára történő rendelkezésre bocsátása, oly módon, hogy e nyilvánosság ahhoz hozzáférhessen (még ha nem is él e lehetőségével). A Retriever Sverige által működtetett weboldal lehetséges felhasználói ráadásul nyilvánosságnak tekinthetőek, mivel számuk meghatározatlan és viszonylag jelentős.

A Bíróság ugyanakkor emlékeztet arra, hogy a közvetítésnek új nyilvánosságot kell megcéloznia, tehát olyan nyilvánosságot, melyet az eredeti közvetítés engedélyezésekor a szerzői jog jogosultjai nem vettek figyelembe. A Bíróság szerint az ilyen „új nyilvánosság” a Retriever Sverige.által működtetett weboldal esetében hiányzik. Mivel a Göteborgs-Posten honlapján közzétett művek szabadon hozzáférhetőek voltak, a Retriever Sverige honlapjának felhasználóit az újságírók által a cikkek Göteborgs-Posten honlapján történő közzététel engedélyezésekor figyelembe vett nyilvánosság részét képezőknek kell tekinteni. E megállapítást nem kérdőjelezi meg az, ha az internethasználók számára úgy tűnik, hogy a linkre kattintva a mű a Retriever Sverige honlapján jelenik, míg valójában az a Göteborgs-Posten honlapjáról származik.

A Bíróság megállapítja, hogy a Retriever Sverige honlapjához hasonló internetes oldal tulajdonosa a szerzői jog jogosultjainak engedélye nélkül utalhat hiperlinkek révén olyan védett művekre, amelyek egy másik internetes oldalon szabadon hozzáférhetőek.

Más lenne azonban a helyzet abban az esetben, ha a hiperlink lehetővé tenné a linket tartalmazó weboldal felhasználói számára a védett művet tartalmazó weboldal által annak érdekében alkalmazott műszaki intézkedés megkerülését, hogy a hozzáférést csupán az előfizetőikre korlátozzák, mivel ebben az esetben az említett felhasználókat a szerzői jog jogosultjai nem vették lehetséges nyilvánosságként figyelembe az eredeti közvetítés engedélyezésekor.

Végül a Bíróság kimondja, hogy a tagállamok nem biztosíthatnak szélesebb körű védelmet a szerzői jog jogosultjai számára a „nyilvánossághoz közvetítés” fogalmának kiterjesztésével. Ez ugyanis jogi különbségek, és ennélfogva jogbizonytalanság létrejöttével járna, míg a szóban forgó irányelv pontosan e problémákat kívánja orvosolni.