Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke törvényi kötelezettségének eleget téve elkészítette 2013. I. félévi beszámolóját. Az OBH elnöke a dokumentumban bemutatja a jelzett időszakban végzett tevékenységét, a stratégiai célok alapján kitűzött és megvalósított feladatokat, az elért eredményeket.

A kiadvány nemcsak az Országos Bírósági Hivatal munkáját felügyelő szervek, hanem minden az igazságszolgáltatás iránt érdeklődő polgár számára igyekszik világos képet adni a bíróságok jelenlegi helyzetéről. A beszámoló tömören és pontos számadatokkal alátámasztva tartalmazza a jelzett időszak sarokpontjait és eseményeit.

A beszámolóból kitűnik, hogy 2013-ban már az ügyfelek is érzékelhették annak a szemléletváltásnak a hatását, amelyet az Országos Bírósági Hivatal 2012-től a bíróságok igazgatásában megvalósított. Ennek egyik legkézzelfoghatóbb eredménye, hogy a jogszabály-változásoknak és az optimális létszámelosztásra való törekvésnek köszönhetően csökkent az egy éven túli ügyek száma és a bírói munkateher. A vizsgált időszakban a perek 92 százaléka a bíróságra érkezéstől számított egy éven belül befejeződött.

Lényeges változást jelentett a bírósági szervezetrendszerben, hogy 2013. január 1-én megkezdték működésüket a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságok. A zökkenőmentes induláshoz szükséges jelentős infrastrukturális változtatásokat az OBH segítségével sikerült biztosítani. Emellett megjelent egy új jogintézmény, a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium, melynek legfontosabb feladata a magas színvonalú szakmai munka támogatása.

Az Országos Bírósági Hivatal a bíróságok szolgáltató jellegének erősítése érdekében még 2012-ben számos olyan országos programot indított, amely közvetlenül vagy közvetve javítja a szervezet hatékonyságát és növeli az ügyfelek elégedettségét. Ennek folytatásaként tavaly jelentős előrelépések történtek például a bírósági közvetítés, a tanúgondozás, a gyermekközpontú igazságszolgáltatás és a nyitott bíróság program esetében. Ehhez kapcsolódóan 2013. január 1-jével megújult a bíróságok központi honlapja, a birosag.hu. Az oldal – a törvény által előírt kötelező adatszolgáltatás mellett – számos új, hasznos és informatív elemmel bővült. Emellett a bíróságok saját honlapjainak átalakítása, fejlesztése is megkezdődött. A legfőbb cél, hogy az ügyfelek és a sajtó munkatársai a lehető leghamarabb hozzájussanak a számukra fontos információkhoz, értesüljenek a változásokról, illetve közelebbről megismerhessék az igazságszolgáltatás működését és az OBH kiemelt programjait.

A teljes elnöki beszámoló itt elolvasható.