Wellmann Györgyöt nevezte ki a Kúria Polgári Kollégiumának vezetőjévé Darák Péter, a Kúria elnöke – közölte a legfelsőbb bírói fórum.

A Kúria tájékoztatása szerint Darák Péter a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény vonatkozó rendelkezése alapján biztosított jogkörében döntött a kollégiumvezető kinevezéséről a 2014. március 1-jétől 2020. február 28-ig terjedő időtartamra.

Wellmann György a Kúria honlapján található adatok szerint 1954-ben született. Jogi tanulmányait Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte, ahol 1978-ban summa cum laude minősítéssel doktorált. Szakvizsgát 1980-ban ügyészségi fogalmazóként tett, majd 1980-1987 között a Fővárosi Főügyészségen és a Legfőbb Ügyészségen polgári jogi szakági ügyészként dolgozott. 1987-ben a Pénzügyminisztérium jogi osztályának helyettes vezetője volt. 1988. március 1-jén választották a Legfelsőbb Bíróság bírájává, ettől kezdve a Polgári Kollégium tagja, ahol vegyes kötelmi ügyeket tárgyal. 2002 februárjában tanácselnökké, és egyben hat éves időtartamra kollégiumvezető-helyettessé nevezték ki. 2008 februárjában nevezték ki a Polgári Kollégium vezetőjévé.

A bíróság honlapján olvasható adatok szerint Wellmann György részt vett a gazdasági társaságokról szóló törvények megalkotásában, az új polgári törvénykönyv kodifikációjában, illetve két évtizede rendszeresen publikál.

Wellmann György hét éven keresztül tanított az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékén, s polgári jogból jelenleg is záróvizsga-bizottsági tag mindkét budapesti jogi karon. Közel harminc éve tagja a Jogi Szakvizsga Bizottságnak. 1988 óta az ELTE Jogi Továbbképző Intézet által szervezett társasági szakjogász posztgraduális képzés keretében is oktat. Oktatói tevékenységét 2003-ban címzetes egyetemi docens címmel ismerték el. Tagja a Magyar Jogász Egyletnek, azon belül a Tudományos Bizottságnak.