Az elmúlt év egyrészt az Európai Ubió Bíróságának legeredményesebb éveként, másrészt azon évként kerül be a krónikákba, amikor minden korábbinál magasabb volt az érkezett ügyek száma.

A Bíróság

A Bíróság 2013‑ban 701 ügyet fejezett be, ami az előző évhez képest jelentős növekedés (595 befejezett ügy 2012‑ben).

A Bírósághoz 699 új ügy érkezett, ami nagyjából 10%‑os növekedés a 2012. évhez képest, és egyben ez a Bíróság létrejötte óta az egy év alatt érkezett ügyek legmagasabb száma.

Az előző évvel összevetve az összes érkezett ügy számának növekedése a fellebbezések és az előzetes döntéshozatalra utalások száma emelkedésének tudható be. Ez utóbbiak száma 2013‑ban 450, amennyi még soha nem volt.

Az eljárások időtartamára vonatkozó statisztikai adatok igen kedvezőek.

Az előzetes döntéshozatali eljárások időtartama 16,3 hónap. A közvetlen keresetek és a fellebbezések elintézésének átlagos időtartama 24,3, illetve 16,6 hónap.

Igaz, hogy a közvetlen keresetek elintézésének időtartama 2012‑höz képest (19,7 hónap) jelentősen nőtt. E növekedés – amely a 2013‑ban befejezett ügyeknek csak 15%‑át érinti – azonban főként olyan tényezőkre vezethető vissza, amelyeket a Bíróság viszonylag kevéssé képes befolyásolni.

A Bíróság két ügyben folytatott le sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárást, ezeket átlagosan 2,2 hónap alatt fejezte be.

  2009 2010 2011 2012 2013
Érkezett ügyek 562 631 688 632 699
Befejezett ügyek 588 574 638 595 701
Folyamatban maradt ügyek 742 799 849 886 884

A Törvényszék

A statisztika terén a 2013. év tanulságokban gazdag volt. Egyrészt a Törvényszék sorozatban már a harmadik évben is bizonyította ügyfeldolgozó képességének a végrehajtott belső reformok és a munkamódszerei folyamatos tökéletesítése következtében történt megerősödését. 2013‑ban 702 ügy fejeződött be, ezáltal az utóbbi három évben befejezett ügyek éves átlaga körülbelül 700. Összehasonlításul: ez az átlag 2008‑ban 480 volt. Így a hatékonyságnövelés öt év alatt több, mint 45%‑kal javította ezen igazságszolgáltatási fórum eredményességét.

Másrészt az érkezett új ügyek száma 790, ami történelmi rekordot és 2012‑höz képest közel 30%‑os ugrást jelent. A Törvényszék elé vitt ügyek számának növekedése – különösen a szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyeké – mint általános tendencia igencsak szembetűnően jelentkezik. Ennek eredménye a folyamatban maradt ügyek számának érzékelhető növekedése: ezen ügyek száma meghaladta az 1300‑at (egész pontosan 1325).

Végül az eljárások időtartama összességében (azaz a végzéssel befejezett ügyeket is számítva) 10% körüli mértékben (26,9 hónapra) hosszabbodott, ám kiemelendő, hogy az ítélettel befejezett ügyeket illetően 2012‑höz képest ezen időtartam nagyjából egy hónapos, 30,6 hónapra történt rövidülése figyelhető meg.

  2009 2010 2011 2012 2013
Érkezett ügyek  568  636  722  617  790
Befejezett ügyek  555  527  714  688  702
Folyamatban maradt ügyek  1191  1300  1308  1237  1325

A Közszolgálati Törvényszék

A Közszolgálati Törvényszék 2013. évi igazságügyi statisztikáit az érkezett ügyek számának (160) az előző évihez (178) képest történt csökkenése jellemzi. Azonban 2012 az az év volt, amikor a Közszolgálati Törvényszék a létrejötte óta a legtöbb új ügyet vette nyilvántartásba. A 2013‑ban érkezett ügyek száma ezzel szemben a 2011. évi adatokhoz hasonló (159). E szám azonban még így is jóval magasabb, mint az azt megelőző évek adatai (2010‑ben 139, 2009‑ben 113 és 2008‑ban 111 érkezett ügy).

Mindenképpen kiemelést érdemel, hogy a befejezett ügyek száma (184) egyértelmű növekedést mutat az előző évi adathoz (121) képest.

A Közszolgálati Törvényszék így a létrejötte óta a legjobb eredményt mutatja fel mennyiségi szempontból. Ezen eredményt ezen igazságszolgáltatási fórum munkamódszereinek az év során történt átgondolása magyarázza.

Az eljárások átlagos időtartama terén csekély a változás (2013‑ban 14,7 hónap, míg 2012‑ben 14,8 hónap volt).

  2009 2010 2011 2012 2013
Érkezett ügyek  113  139  159  178  160
Befejezett ügyek  155  129  166  121  184
Folyamatban maradt ügyek  175  185  178  235  211