A német kormány a bejegyzett élettársi kapcsolatban élő azonos nemű párok örökbefogadáshoz fűződő jogainak kiterjesztéséről fogadott el törvényjavaslatot.

A parlamenthez benyújtott javaslat alapján a bejegyzett élettársi kapcsolatban élő azonos nemű párok előtt megnyílik az úgynevezett szukcesszív – egymás utáni – örökbefogadás lehetősége.

A tervezetet azután dolgozták ki, hogy az alkotmánybíróság egy tavalyi döntésében alaptörvény-ellenesnek minősítette azt a szabályt, miszerint tilos örökbe fogadni a partner korábban örökbefogadott gyermekét.

A kormány javaslata szerint ezt a szabályt eltörlik, így jogilag a pár mindkét tagja az örökbefogadott gyermek szülője lehet.

A tervezetet kidolgozó igazságügyi tárca vezetője, Heiko Maas a kormányülés után tett nyilatkozatában kiemelte, hogy az új törvény fontos lépés a bejegyzett élettársi kapcsolatban élő azonos nemű párok teljes jogegyenlősége felé.

Az alkotmánybíróság a 2013 februárjában hozott ítéletében arra hivatkozott, hogy a szabály sérti az egyenlő elbánás elvét az érintett gyermek és az örökbefogadásból kizárt személy esetében is. Hozzátették, hogy a különböző nemű és az azonos nemű párok megkülönböztetése nem indokolt a szukcesszív örökbefogadás esetében, mert a partner örökbefogadott gyermekének örökbefogadása mindenképpen a gyermek javát szolgálja, elsősorban jogi értelemben, és mindenekelőtt az öröklési jog területén.

Az egymás utáni örökbefogadás továbbá “fejlődés-lélektanilag is stabilizáló hatást fejthet ki” a gyermekre – indokolta döntését a az alkotmánybíróság. A testület 2014. június 30-ig adott időt a törvényhozónak arra, hogy az ítélethez igazítsa a jogszabályokat.

A német jog nem ismeri a melegházasság intézményét, de a bejegyzett élettársi kapcsolat formája már 2001 óta létezik. Összesen mintegy 34 ezer ilyen kapcsolatot tartanak nyilván.

Az alkotmánybíróság tavaly egy másik ügyben is a két jogintézmény egyenlősége felé mutató döntést hozott, kimondta, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatban élő azonos nemű párokat is megilleti a házastársaknak járó adókedvezmény.

A karlsruhei bíróság felszólította a törvényhozást, hogy korrigálja az adójogi előírásokat visszamenőlegesen, egészen a 2001. augusztus 1-jéig terjedő időszakig, amikor életbe lépett az azonos nemű párok bejegyzett élettársi kapcsolatáról szóló törvény. A Bundestag eleget tett a felszólításnak.