A választási eljárási törvényben meghatározott határidők jogvesztők, ezért a mulasztás kimentésére nincs mód – olvasható a Kúria csütörtöki határozatában. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt azért fordult bírósági felülvizsgálati kérelemmel a Kúriához, mert száz ajánlóívet nem adtak le a határidőig, ezért a Somogy megyei választási bizottság több mint ötmillió forintra büntette a pártot.

Az országgyűlési egyéni választókerületi irodák (oevi-k) hitelesítő bélyegzőlenyomattal látták el az ajánlóívek valamennyi példányát. Az aláírásgyűjtés befejezésekor az összes ívet (azt is, amelyen egy ajánlást sem tettek) le kellett adniuk a jelölteknek, jelölőszervezeteknek az oevi-hez.

A kaposvári egyéni választókerületi választási bizottság (oevb) megállapította: az országgyűlési képviselő-választáson a jelöltállításhoz szükséges ajánlások gyűjtésére a Magyarországi Szociáldemokrata Pártnak átadott száz ajánlóívet nem adták le a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határidőig, március 3-án 16 óráig. Az oevb ezért 5 075 000 forint bírság megfizetésére kötelezte a jelölőszervezetet.

A párt képviselője ezután fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, ebben kifejtette, hogy az ajánlóívek leadására rendelkezésre álló időtartam alatt a jelölőszervezet, illetve a jelöltek indulási szándékukat megváltoztatták, és az ajánlóívek határidőn túli leadásával a visszalépésüket tették egyértelművé. Mindezek alapján kérte a kiszabott bírság mellőzését. Az NVB azonban a fellebbezést elutasította.

Az ügy ezt követően, bírósági felülvizsgálati kérelem során került a Kúria elé, amely csütörtöki határozatában rámutatott: a választási eljárási törvényben (Ve.) meghatározott határidők jogvesztők, ebből eredően a mulasztás kimentésére nincs lehetőség.

Az ajánlóívek leadására vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki, a bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.

A Kúria rögzítette, hogy az ajánlóívek átadásának elmulasztása miatt a kötelezett objektív felelősséggel tartozik, a mulasztáshoz vezető egyedi körülmények értékelésére, mérlegelésére, méltányosság gyakorlására ezért nincs lehetőség.

Erre figyelemmel a választási szerveknek elegendő a mulasztás tényének megállapítása, egyéb körülmény vizsgálata szükségtelen – állapította meg a Kúria, hozzátéve, hogy ezek miatt a bírósági felülvizsgálati kérelem alaptalan.

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt az NVB határozatainak összesítése alapján 19 egyéni választókerületben kapott bírságot azért, mert késett az ajánlóívek visszajuttatásával. 1799 ajánlóívet nem adtak vissza határidőig, így 91 299 250 forint bírságot szabtak ki a választási bizottságok a pártra. Az oevb-döntéseket az NVB az elmúlt napokban hozott határozataiban rendre helybenhagyta.