A közigazgatási és igazságügyi miniszter 7 ezer forintban határozta meg a hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzés költségét – a rendelet a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg.

Mint ismert, a március 15-én hatályba lépő új Polgári törvénykönyv (Ptk.) kötelezővé teszi a zálogjog, a tulajdonjog fenntartással történő eladása, valamint a faktoring- és a pénzügyi lízing szerződések bejegyzését a hitelbiztosítéki nyilvántartásba.

A nyilvántartást a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működteti. Gépjármű esetében annak az alvázszámát, míg más vagyontárgynál a gyártás évét, a gyártó nevét, a gyártási számot, illetve a gyártó által adott egyedi azonosítót vagy elnevezést kell bejegyezni.

Egy bejegyzés költségtérítése 7 ezer forint. Ez magában foglal egy törlést is. Gépjármű bejegyzése a második kocsitól már csak 3500 forint. Amennyiben a vagyontárgyat több adattal kell azonosítani, akkor az adott vagyontárgynál a 7 ezer forinton felül további 3500 forint költségtérítést kell fizetni. Ugyanennyi a költsége a jármű bejegyzésének akkor, ha az alvázszámon kívül más adatot is tartalmaz.