Az új Polgári Törvénykönyv szigorúbb szabályozása a cégvezetői felelősségi szabályok miatt a szakértők szerint több értelmezési lehetőséget ad, azonban vélhetőleg félreértelmezi a közvélemény.

Indokolatlan pánik alakult ki a március 15-től hatályos új Polgári törvénykönyvben (Ptk.) a korábbinál szigorúbb cégvezetői felelősségi szabályok miatt jogi szakértők szerint.

A Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie ügyvédi iroda közleménye szerint, bár az új szabályozás sok kérdést vet fel, és sok múlik a kialakuló bírói gyakorlaton, azt vélhetőleg félreértelmezi a közvélemény.

Az új Ptk. alapján, ha egy cég vezető tisztségviselője e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a társasággal egyetemlegesen felel. Az eddig megjelent vélemények ezt a szabályt úgy értelmezik, hogy a vezetők személyes fenyegetettsége nagymértékben megnő, hiszen az eddigi szabályok szerint az ilyen kárért eddig kifelé (harmadik személyek felé) csak a cég felelt. Már több biztosító speciális biztosításokat is kidolgozott e felelősség kivédésére.

Az ügyvédi iroda szerint az új szabályozás semmiképpen nem jelenti azt, hogy innentől a cég által okozott minden kárért vagy tartozásért felelős lenne a vezető tisztségviselő is. Bár az új Ptk. szövege többféle értelmezésre ad lehetőséget, vélhetőleg a helyes értelmezés az, hogy az egyetemleges felelősség csak ritka és különös esetekben jelentkezhet – áll a közleményben. Ilyen az, amikor a vezető tisztségviselő egy szerződéses viszonyon kívül, saját maga eljárva, saját cselekményével okoz kárt, de nem a cég működésével vagy irányításával kapcsolatosan teszi azt.

A vezető – céggel egyetemleges – felelőssége csak a szerződésen kívüli károkozásért áll fenn az ügyvédi iroda szerint. Így például, ha késve szállít a cég, akkor a vevő káráért nem felel a cégvezető.

Az ügyvédi iroda kiemeli, hogy még az eddig helyesnek vélt szigorúbb értelmezés alapján is az ügyvezető mentesülhet a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy az ilyen tisztséget betöltő személytől az adott helyzetben elvárható magatartást, vagyis megfelelő körültekintést és gondosságot tanúsított.