2013 után második alkalommal tette közzé az Európai Bizottság a tagállamok igazságszolgáltatásának hatékonyságát, színvonalát és függetlenségét bemutató igazságügyi eredménytáblát. Magyarország a mutatók többségét illetően már a 2013-as eredménytáblában is a tagállamok első harmadában foglalt helyet, de tovább javult a magyar bíróságok teljesítménye.

Az eredménytábla a polgárjogi, kereskedelmi- és közigazgatási ügyek szempontjából vizsgálja a tagállamok igazságszolgáltatását, részben általuk szolgáltatott adatok, részben különböző nemzetközi civil szervezetek felmérései alapján. A 2013-as eredménytáblához képest idén szélesítette és mélyítette is elemzését a Bizottság, a tavalyi 7 helyett 28 táblázatot közzé téve a tagállamok igazságszolgáltatásának állapotáról.

A polgári és kereskedelmi ügyek befejezéséhez szükséges időtartam tekintetében hazánk a harmadik helyet foglalja el az Európai Unióban, 100 nap alatti ügyintézési átlaggal. A közigazgatási ügyek befejezéséhez szükséges idő pedig az ötödik legrövidebb az EU-ban.

A magyar bíróságok több ügyet fejeznek be egy adott időszak alatt, mint amennyi új ügy beérkezik, ezért az ügyhátralék folyamatosan csökken. Ezen a téren Európában a hetedik legjobban teljesítő a magyar bírósági szervezet. Kiemelendő, hogy közigazgatási ügyek tekintetében még ennél is jobb a helyzet, ott ötödik helyezést értek el a magyar bíróságok.

Javult a helyzet a bírák kötelező továbbképzésének helyzetét illetően is, ugyanakkor további előrelépésekre van szükség az Uniós jog továbbképzése terén – ebben a megújult Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat jelenthet segítséget.

További fejlődésre van szükség az információs technológiák használata – elsősorban az ügyfelekkel történő elektronikus kapcsolattartás – tekintetében. Az OBH által a közelmúltban elindított elektronikus fejlesztések éppen ezeket célozzák, megfelelő kormányzati támogatás esetén ezek a részben EU-s forrásból megvalósuló fejlesztések jelentős előrelépést jelenthetnek az e-bíróságok kialakításában. Kiemelendő ennek kapcsán, hogy a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési időszakra a Magyarországgal kötött partnerségi megállapodás fejlesztési prioritásként határozza meg az igazságszolgáltatási ügyviteli rendszerek és infrastruktúra fejlesztését, továbbá az e-igazságszolgáltatás kialakítását.

A csődeljárások időszerűségének javítása is szükséges, ezen a téren az OBH által kezdeményezett jogszabály-módosítások megoldást jelenthetnek: ezek a bírói feladatkörök szűkítése és a bírósági titkári és ügyintézői hatáskör bővítésével próbálják felgyorsítani az ügyintézést.

Az úgynevezett „EUROBAROMETER” felmérésen alapuló adatok szerint a magyar lakosság az uniós
átlagot meghaladóan bízik a hazai igazságszolgáltatásban, ráadásul a 2004-ben vagy azt követően csatlakozott országok közül ez a mutató Magyarországon a legmagasabb.

Igazságügyi eredménytábla