Az Alkotmánybíróság (Ab) kedden elutasította az ombudsmannak az új polgári törvénykönyv (Ptk.) egyes, gondnokságra vonatkozó szabályainak megsemmisítésére irányuló indítványát.

Tavaly nyáron Szabó Máté, az alapvető jogok biztosaként fordult az Ab-hoz, mert álláspontja szerint a gondnokság alá helyező eljárás során nincs alkotmányos garancia arra, hogy az eljáró bíróság a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság jogkövetkezményeit mérlegelhesse, és ne automatikusan, hanem az egyedi szempontok figyelembevételével állapítsa meg azokat.

Az Ab nem találta megalapozottnak az indítványt.

Az Ab honlapján olvasható határozat indokolása szerint a Ptk. cselekvőképességre és annak korlátozására vonatkozó szabályai jelentős garanciákat fogalmaznak meg: a cselekvőképesség korlátozására – legyen az részleges vagy teljes – csak bírói ítélet alapján kerülhet sor, amelyben az igazságügyi elmeorvos szakértő véleményén túl vizsgálnia kell a bíróságnak az érintett személy összes ügycsoportját, személyes és családi körülményeit.