A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak készenléti beosztásával kapcsolatos szolgálati törvény pontosítását és a készenléti pótlékemelés lehetőségének vizsgálatát kérte Pintér Sándor belügyminisztertől Székely László ombudsman.

Az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának közleménye szerint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény nem határozza meg pontosan a készenléti jellegű munkakör fogalmát. A készenléti beosztásban dolgozóknak járó pótlék pedig méltatlanul alacsony.

Az alapvető jogok biztosa egy szakszervezet panaszának vizsgálata után a belügyminisztertől kérte a helyzet mielőbbi rendezését. Az ombudsmanhoz forduló szakszervezet szerint indokolatlan hátrányos megkülönböztetés, hogy a részben vagy egészben készenléti feladatot ellátó tűzoltók heti szolgálatteljesítési ideje nyolc órával több, mint a más beosztásban dolgozó, szintén hivatásos szolgálati jogviszonyban álló kollégáiké. A 40 órát meghaladó, de 48 óránál kevesebb szolgálatteljesítés a tűzoltók esetében nem számít túlmunkának, nem jár érte teljes kompenzáció – áll a közleményben.

Az ombudsman a panasz nyomán hivatalból indított vizsgálatot. Székely László ombudsman jelentésében aláhúzta, nincs hatásköre arra, hogy megvizsgálja, igazságos, méltányos vagy indokolt-e a törvényben a szolgálatteljesítési idő szabályozása. Vizsgálatának központjában az állt, összeegyeztethető-e az egyenlő bánásmód követelményével, hogy a törvény alapján a szolgálat teljesítésének átlagos ideje a készenléti jellegű beosztásokban – 6 hónapos munkaidőkeretre lebontva – heti legfeljebb 48 óra lehet, a nem készenléti beosztásban dolgozóknak viszont maximum 40 órát kell teljesíteniük.

A vizsgálat ugyanakkor feltárta, hogy a törvény nem határozza meg pontosan a készenléti jellegű munkakört és azt sem, hogy a szolgálatteljesítésen belül mekkorának kell lennie a rendelkezési állás minimális időtartamának.

A belügyminiszter a biztos megkeresésére úgy válaszolt, hogy a részben vagy egészben készenléti jellegű beosztásban dolgozók 48 órás szolgálatteljesítésének előírásával nem sérül az egyenlő bánásmód követelménye, a 48 órát meghaladó munkavégzést pedig a hatályos szabályok minden esetben megfelelően kompenzálják – olvasható az ombudsmani közleményben.

Székely László jelentésében kitért arra is, hogy a magasabb alap-szolgálatteljesítési idő a készenléti munkakörben dolgozók esetében nem önkényes, de aránytalannak tűnik, így közvetve alapjogi aggályokat is felvethet, hogy a 6 hónapos munkaidőkereten belül ötödével nagyobb többletszolgálatot jelenleg csak ez a méltatlanul alacsony pótlék “kompenzálja”. A biztos ezért felkérte a belügyminisztert, vizsgálja meg, hogy a következő költségvetési évben lehetőség van-e a készenléti pótlék mértékének arányos emelésére.