A gazdasági társaság nem a saját tőkéjéből, hanem a működési bevételéből fizeti a munkabért, ezért hamis az az állítás, hogy a veszteséges cég a tagjainak munkabért sem fizethet – így reagált a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) a Napi Gazdaság megkeresésére.

A Jalsovszky Ügyvédi Iroda szerdai felvetése – amelyet a Jogi Fórum is közölt – úgy szólt, hogy ha egy társaság eredménytartaléka negatív, vagyis nem fizethet osztalékot, akkor tagjainak nem teljesíthet semmilyen egyéb kifizetést, így munkabért sem. Az iroda ezt a megállapítást az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) egyik szabályára alapozta.

A KIM ezzel szemben kifejtette: a gazdasági társaság a működése során nem a saját tőke terhére gazdálkodik, hiszen a szerződéses kötelezettségeiből eredő fizetési kötelezettségeit (így a munkabéreket is) a számviteli szabályok szerint a működési bevételei terhére fizeti. A működési bevételek és költségek (ráfordítások) a saját tőkétől számvitelileg elkülönülnek a társaság elszámolásaiban.

Így a saját tőkéből való kifizetés szabályai és a tag munkavállalónak munkabérhez való joga között semmilyen közvetlen kapcsolat nem áll fenn. A KIM közleménye szerint téves az ügyvédi iroda állítása, hogy a Ptk. szigorítaná a tag munkavállalók számára munkaviszonyuk alapján történő kifizetés szabályain, hiszen a Ptk. érintett szabálya a munkajogviszonyra nem is terjed ki.

A Jalsovszky Ügyvédi Iroda tudomásul veszi, hogy a Minisztérium úgy látja, nincs veszélyben adott esetben több tízezer ember bérfizetése, de a Minisztérium indokaival nem tud egyetérteni az alábbiak miatt:

A hivatkozott rendelkezés szerint a társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel nem teljesíthet kifizetést, ha a társaságnak nincsen egyébként osztalékfizetésre is felhasználható szabad eredménye vagy eredménytartaléka. Ugyanezen rendelkezés (4) bekezdése tartalmazza, hogy a szabály akkor is alkalmazandó, ha a tag nem a tagsági jogviszonyára tekintettel részesül kifizetésben.

Az Iroda álláspontja szerint a munkabérfizetés is a társaság saját tőkéjének terhére történik, hiszen a munkabér a társaság könyveiben egy költségelem, ennélfogva a társaság adott évi eredményét és ezáltal saját tőkéjét csökkenti. Nem minősülne saját tőke terhére történő kifizetésnek például a tag felé fennálló kölcsön törlesztése. A munkabérfizetés viszont igenis a saját tőke terhére történik, hiszen az a saját tőke értékét csökkenti.

A Minisztérium közleménye a kifizetés tipikus példájának az osztalékot tekinti. Az osztalékfizetés tagsági jogviszonyra tekintettel tett kifizetés. Nem ad azonban választ a Minisztérium arra, hogy melyek azok a tag részére a saját tőke terhére tett kifizetések, amelyek a tag „nem tagsági jogviszonyára tekintettel” kerülnek megtételre. A Minisztérium álláspontjának elfogadása esetén ilyen kifizetés egyáltalán nem is létezne. Ebben az esetben a hivatkozott rendelkezés csak egy üres halmazt testesítene meg. Valószínűtlen, hogy ez lett volna a jogalkotó szándéka.

A fentiek miatt, bár a Minisztérium álláspontját mindenképpen üdvözlendőnek tartja, az Iroda továbbra is szerencsésnek tartana egy jogszabály-módosítást a kérdéses ügyben.

Kapcsolódó cikk:

Veszélyes jogalkotói hiba az új Ptk-ban? – Ha osztalék nem fizethető, munkabér sem jár a tagoknak